Solidarność Wielkopolska - Przyjazne firmy
Przyjazne firmy
Poniedziałek 25 lutego 2019

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. oraz Ardagh Glass S.A. w Gostyniu, to dwie firmy z Regionu Wielkopolska, które znalazły się wśród 22 laureatów XI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Komisja Certyfikacyjna w składzie: Bogdan Biś - zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska - doradca Prezydenta RP, Zbigniew Żurek - zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Kazimierz Kimso - przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Marzena Flis - pełnomocnik ds. BHP KK NSZZ „Solidarność” dokonała oceny 36 wniosków nadesłanych na konkurs. biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników.

Laureaci konkursu otrzymają certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy,  szczególnie przez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat od daty przyznania.

Konkursowi organizowanemu przez NSZZ „Solidarność" patronuje Prezydent RP Andrzej Duda. Uroczystość rozdania certyfikatów odbędzie się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 19 marca 2019 r. o godz. 12.00.