Solidarność Wielkopolska - Przyjazny pracodawca
Przyjazny pracodawca
Czwartek 28 grudnia 2017

Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. w Lesznie oraz Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o. w Gogolewie to dwie firmy z Regionu Wielkopolska wyróżnione Certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, m.in. biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie, funkcjonowanie rady pracowników oraz przeciwdziałanie mobbingowi.
Laureatami tegorocznego Konkursu zostało 27 firm spośród 36 zgłoszonych. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Była to już 10. edycja Konkursu organizowanego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pełna lista laureatów: solidarnosc.org.pl