Solidarność Wielkopolska - Przypomnijmy naszą historię
Przypomnijmy naszą historię
Poniedziałek 12 sierpnia 2019

W roku 2020 przypada okrągła, 40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, a tym samym narodzin NSZZ „Solidarność”.  Od tamtego czasu pojawiło się sporo publikacji naukowych dotyczących powstania i działalności Związku. Są jednak wydarzenia w naszej, związkowej historii, które nie zostały w sposób kompleksowy i rzetelny opracowane.

Intencją Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” jest, by w formie kolejnych Zeszytów  Historii NSZZ „Solidarność” Regionów: Wielkopolskiego, Leszczyńskiego i Pilskiego (tworzących obecnie jeden Region Wielkopolska) wydać materiał dokumentujący działalność organizacji zakładowych w roku 1980 oraz ustalić listę delegatów na nasze I Walne Zebranie Delegatów. Dla usprawnienia i ujednolicenia tego opracowania przekazujemy w załączeniu ankietę (do pobrania na www.solidarnosc.poznan.pl).

Prosimy wszystkich, którzy wówczas współtworzyli „Solidarność” w zakładach pracy, o wypełnienie tej ankiety. W ten sposób każdy z nas będzie w istocie współtworzył wspomniane wyżej Zeszyty, a nade wszystko przyczyni się do udokumentowania historii NSZZ „Solidarność”, jednej z najpiękniejszych kart we współczesnych dziejach historii narodu polskiego.

Apeluję również do organizacji zakładowych powstałych w latach późniejszych o włączenie się w zbieranie informacji. Z pewnością wśród członków naszych rodzin lub znajomych są osoby, które pracowały lub zakładały Związek w tamtych latach. 

Wiele z wówczas funkcjonujących zakładów pracy obecnie nie istnieje, zmieniło nazwy lub formy organizacyjne, dlatego każdy kontakt z tymi osobami ma duże znaczenie dla opisania historii „Solidarności” naszego Regionu.

 Jarosław Lange, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

 Ankietę można pobrać ze strony solidarnosc.poznan.pl