Solidarność Wielkopolska - Rada Dialogu Społecznego po roku
Rada Dialogu Społecznego po roku
Poniedziałek 24 października 2016

Na uroczystym posiedzeniu plenarnym w Pałacu Prezydenckim, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz premier Beaty Szydło, Rada Dialogu Społecznego podsumowała swój pierwszy rok działalności. Prezydent powołał na członka rady minister Elżbietę Witek, która m.in. ma wzmocnić komunikację z rządem. Nowym przewodniczącym, na kolejną roczną kadencję został przedstawiciel pracodawców prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz.

Rada Dialogu Społecznego ma za sobą pierwszy rok działalności. Wszyscy partnerzy społeczni oraz strona rządowa przedstawili swoje podsumowanie. Można je podzielić na dwa główne wątki. Pierwszy, że RDS jest dobrym narzędziem prowadzenia dialogu trójstronnego. Drugi, że potrzeba więcej dialogu o sprawach strategicznych z zakresu rozwoju gospodarki, szczególnie w kontekście tzw. planu Morawieckiego.

W podsumowaniu nie szczędzono słów uznania dla ustępującego szefa RDS Piotra Dudy, wskazując na ogromny wysiłek w zorganizowaniu od podstaw całej nowej instytucji.

- „Dziś, gdy mija kadencja pierwszego przewodniczącego, a tym samym przewodzenia Radzie przez „Solidarność”, warto podsumować ten rok. A jest się czym pochwalić – pisze Anna Grabowska w artykule o roku pracy RDS zamieszczonym w „Tygodniku Solidarność”.

- Wśród spraw, które udało się zmienić są na pewno: zniesienie tzw. syndromu pierwszego dnia, czyli odejście od regulacji umożliwiających przystąpienie do pracy bez umowy, uporządkowanie rynku pracy, likwidacja patologii w samozatrudnieniu czy przy angażowaniu pracowników tymczasowych, choć ta ostatnia ustawa na razie dopiero przeszła etap konsultacji, ale ma być uchwalona.

Ogromnym sukcesem jest przyjęcie płacy minimalnej na 2017 r. na poziomie 2 tys. zł brutto, ale przede wszystkim wynegocjowana w RDS minimalna stawka godzinowa – tzw. 12 zł plus. Do tego dochodzi wyłączenie z podstawy wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych czy odprowadzanie składek emerytalno-rentowych od umów zlecenia. W tym ostatnim wypadku propozycje Solidarności idą jeszcze dalej i na pewno będą przedmiotem dalszych prac w Radzie.

            Kolejny sukces to tzw. klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.

Nie brakowało też wspólnych uchwał z organizacjami pracodawców, jak choćby tych mających na celu ochronę polskiego przemysłu chemicznego, cementowego czy polityki klimatyczno-energetycznej.

Nie zawsze, rzecz jasna, wszystko się udawało – pisze A. Grabowska. - Nie doszło np. do porozumienia w sprawie wieku emerytalnego i stażu składkowego. Zabrakło wspólnego stanowiska związków i pracodawców np. w kwestii waloryzacji rent i emerytur. Odmienne były zdania co do przyszłorocznego budżetu państwa, waloryzacji płac pracowników sfery budżetowej czy ostatnio, nowych przepisów ustawy o związkach zawodowych. Wersja tej ostatniej ustawy proponowana przez rząd jednak w znacznym stopniu satysfakcjonuje związki. Podwyższenie minimalnych emerytur czy obniżenie wieku emerytalnego też przyjmowane jest z aprobatą.

Choć ten pierwszy jakże istotny rok funkcjonowania nowej ustawy i nowej instytucji dialogu właśnie mija, a przewodnictwo w Radzie przejmują pracodawcy, to w żadnym wypadku nie oznacza to końca prac i zaangażowania „Solidarności”. Poza sprawami związanymi ze składkami do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie zabraknie inicjatyw zmian dotyczących choćby: Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy, spraw związanych z podatkami. Wyzwaniem pozostaje też finansowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Przedstawiciele „Solidarności” nadal też będą kierować kilkoma bardzo istotnymi zespołami problemowymi Rady: ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, ds. międzynarodowych, czy doraźnego ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Przewodniczący Piotr Duda będzie sprawował funkcję wiceprzewodniczącego RDS.”

W Radzie Dialogu Społecznego wielkopolską „S” reprezentuje przewodniczący Jarosław Lange, który jest członkiem Zespołu Problemowego ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy oraz Doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

ml, b