Solidarność Wielkopolska - Razem w Europie
Razem w Europie
Poniedziałek 27 czerwca 2016
W dniach 9-10 czerwca 2016 r. spotkali się w Poznaniu przedstawiciele współpracujących z wielkopolską „S” regionalnych central związkowych z Włoch (Emilia Romagna), Francji (Aquitania), Hiszpanii (Valencia) oraz Niemiec (Hesja/Turyngia). Współpraca w ramach Porozumienia Związków Zawodowych pięciu Regionów Europy rozpoczęła się 12 lat temu. W tym czasie zrealizowano wiele wspólnych projektów. Jednym z nich był projekt „Ariadna” dotyczący równości szans i równouprawnienia na rynku pracy oraz pogodzenia pracy zawodowej z życiem osobistym i rodzinnym. Inny projekt dotyczył sytuacji pracowników branży motoryzacyjnej oraz polepszenia przepływu informacji pomiędzy organizacjami związkowymi działającymi w przemyśle motoryzacyjnym.
Podczas poznańskiego spotkania debatowano o możliwości realizacji kolejnych wspólnych projektów dotyczących rynku pracy i polityki społecznej. Szczególnie dużo uwagi poświęcono sytuacji młodych obywateli w tych regionach.

Przedstawiciele związków zawodowych z Emilia-Romagna podzielili się cennymi uwagami na temat ich współpracy z regionalnymi instytucjami samorządowymi w zakresie ustalania minimalnych standardów warunków pracy i wynagradzania w regionie. Na początku 2016 r. w regionie Emilia-Romagna został podpisany trójstronny dokument, zobowiązujący pracodawców do zachowania porozumień przyjętych w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Związki zawodowe z tego regionu, podobnie jak z Hesji i Turyngii w Niemczech są też czynnie zaangażowane w monitorowanie warunków zatrudniania pracowników tymczasowych, w tym pracowników z innych krajów pochodzenia.  

Limitowanie niestandardowych form zatrudniania oraz dążenie do ujednolicania stawek wynagrodzeń w Unii Europejskiej, to jedne z większych wyzwań stojących przed związkami zawodowymi w Europie. Zdaniem uczestników spotkania niezbędna jest poważna debata nad kierunkiem rozwoju gospodarki krajów UE oraz o zasadach funkcjonowania państwa socjalnego.

W rezultacie spotkania przedstawicieli związków zawodowych 5 regionów Europy został podpisany wspólny list, skierowany m.in. do europosłów, w którym wymienione centrale związkowe oświadczają, że nie godzą się na wprowadzanie ograniczeń praw pracowniczych, obniżanie standardów warunków pracy i świadczeń socjalnych obywateli Unii Europejskiej, w imię pokrywania kosztów kryzysu ekonomicznego. 

Jeżeli założenia polityki rozwojowej Unii Europejskiej nie zostaną zmienione,  będą problemy z tworzeniem nowych miejsc pracy. Warunkiem wyjścia z obecnego kryzysu jest zwiększenie popytu. Można tego dokonać przez podniesienie zarobków pracowników. Związki zawodowe chcą w tym procesie uczestniczyć.

 

am