Solidarność Wielkopolska - Referendum to korzystanie z wolności
Referendum to korzystanie z wolności
Wtorek 27 grudnia 2011

„Solidarność” rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę. Pytanie, na jakie Polacy mieliby odpowiedzieć, brzmi: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?

Tak kluczowych zmian nie wolno wprowadzać w trybie pilnym, bez wcześniejszych konsultacji społecznych. Możliwość przechodzenia na emeryturę mężczyzn w wieku 65 lat i kobiet w wieku 60 lat jest dla milionów Polaków częścią zaplanowanej od dawna strategii życiowej. Wiążą się z nią plany osobiste i rodzinne – czytamy w stanowisku Komisji Krajowej
- Mamy obowiązek wypowiedzieć się w tej sprawie. Chcemy skorzystać z wolności, z tego, że żyjemy w demokratycznym państwie - mówi przewodniczący „S” Piotr Duda.

Referendum, to element debaty o polskim systemie emerytalno-rentowym. Z rozmów i badań sondażowych wynika, że Polacy nie  godzą się na podwyższenie wieku emerytalnego. „S” uważa, że Platforma Obywatelska, zatajając ten projekt w kampanii wyborczej, oszukała społeczeństwo. Jest to kolejny dowód na to, że rząd D. Tuska przekonany o tym, że tylko on ma patent na mądrość, nie zamierza zmienić swojego stosunku do partnerów społecznych i nadal będzie ignorował dialog społeczny.

Związek zaprosi do akcji zbierania podpisów wszystkie środowiska przeciwne zmianom w systemie emerytalnym. - Będę rozmawiał z innymi związkami zawodowymi, pracodawcami, partiami politycznymi, środowiskami kobiecymi – wszystkimi, którzy chcą się wypowiedzieć w tej sprawie. Musimy to robić szybko, rząd czasu nie marnuje – mówi P. Duda.
- Referendum to dobry instrument do tego, by debata o systemie ubezpieczeń społecznych miała szanse się odbyć i przebić do świadomości społecznej. Podwyższenie wieku emerytalnego nie jest dobrym rozwiązaniem, są bardziej przyjazne możliwości - dodaje członek prezydium Komisji Krajowej Henryk Nakonieczny. Jego zdaniem, sposobem na poprawę kondycji systemu emerytalnego należy szukać we wzroście liczby zatrudnionych, odpowiednim tempie wzrostu wynagrodzeń oraz ujednoliceniu systemu wnoszenia składki do systemu.
W cytowanym już stanowisku napisano: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest świadoma zagrożeń stojących przed polskim systemem emerytalnym. Recepty na nie należy jednak poszukiwać przede wszystkim w rozwiązaniach zachęcających pracowników do przedłużania   aktywności zawodowej.  Za takie uznajemy umożliwienie pracownikom wyboru momentu przejścia na emeryturę, a także stworzenie możliwości łączenia czasu przebywania na emeryturze z czasem pracy zawodowej w niepełnym wymiarze. Kluczowe dla wzmocnienia systemu emerytalnego w Polsce jest też zrównanie składki emerytalno-rentowej pobieranej od różnych form zatrudnienia czy też prowadzonej działalności gospodarczej.
- Zapowiedź premiera Donalda Tuska dotycząca podwyższenia wieku emerytalnego miała na celu przede wszystkim przypodobanie się agencjom ratingowym. Zabrakło refleksji, jakie to pociągnie za sobą skutki społeczne – podkreśla P. Duda.

***

Decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmuje Sejm na wniosek 500 tysięcy obywateli. I choć w ustawie o referendum nie jest określony czas, jaki mamy na zebranie tej liczby podpisów, to jednak tempo naszych prac musi być wielkie. „S” obawia się, że rządowy projekt ustawy w sprawie podniesienia wieku emerytalnego może być gotowy jeszcze w styczniu i zostanie skierowany na szybką ścieżkę legislacyjną.
Druk do zbierania podpisów można pobrać ze strony: www.soliarnosc.org.pl
W górnej części tabeli widnieje zaproponowane  pytanie  referendalne: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?
Pod nim znajdują się warianty Tak i Nie. Na te pytania nie należy odpowiadać w momencie składania podpisu. Na to przyjdzie czas podczas głosowania w lokalu wyborczym. Na formularzu nie można dokonywać żadnych skreśleń i dopisków.
Składając podpis, popieramy tylko wniosek o zwołanie referendum. To pierwszy krok w walce o swoje prawa.

b