Solidarność Wielkopolska - Restrukturyzacja PZU SA – negocjacje zakończone
Restrukturyzacja PZU SA – negocjacje zakończone
Poniedziałek 10 kwietnia 2017

W dniach 14, 15 oraz 20 i 21 marca br. na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PZU SA odbyły się rozmowy negocjacyjne dotyczące programu restrukturyzacji ogłoszonego 9 marca przez Zarząd PZU. W trakcie trudnych rozmów Komisja Zakładowa wyraziła sprzeciw dotyczący prowadzenia polityki pracowniczej zmierzającej do redukcji zatrudnienia w naszej firmie. Jednocześnie, mając na uwadze prawo do prowadzenia swojej polityki przez firmę, zminimalizowanie procesu zwolnień oraz wypracowanie jak najkorzystniejszych pakietów odpraw dla pracowników, podjęliśmy dialog z pracodawcą.

Jego efektem są realne zapisy dotyczące odpraw dla pracowników (wynegocjowany przez nas pakiet odpraw jest najlepszym od wielu lat):

  • wysokość odprawy = liczba pełnych przepracowanych lat + 3 pensje zasadnicze wynikające z ustawy,
  • liczba przepracowanych lat dotyczy zakresu od 1 do 15, każde kolejne pełne 5 lat to dodatkowa jedna pensja zasadnicza,
  • przykład 1: okres pracy 5 lat = odprawa w wysokości 7 pensji zasadniczych ( 5+2),
  • przykład 2: okres pracy 20 lat = odprawa w wysokości 19 pensji zasadniczych (15+1+3),
  • przykład 3: okres pracy 30 lat = odprawa w wysokości 21 pensji zasadniczych (15+3+3),

Oprócz wynegocjowania powyższych zapisów, które pozwolą na zachowanie bezpieczeństwa przez najtrudniejszy okres po utracie pracy, zwróciliśmy uwagę pracodawcy na konieczność „solidarności” podczas przeprowadzania procesu restrukturyzacji w stosunku do szeregowych pracowników wśród kadry kierowniczej, w tym wyższej kadry kierowniczej – czytamy w komunikacie podpisanym przez  Joannę Ratajczak, prze­wod­ni­czącą Komi­sji Zakła­do­wej NSZZ „Soli­dar­ność” w PZU SA.

solidarnosc.org.pl/pzu