Solidarność Wielkopolska - Roboczy Zjazd w Kielcach
Roboczy Zjazd w Kielcach
Poniedziałek 12 listopada 2012

Już tylko niespełna dwa tygodnie dzielą nas od XXVI Sesji Krajowego Zjazdu Delegatów. Obrady rozpoczną się 22 listopada i potrwają dwa dni, a ich miejscem będą Targi Kieleckie – piękny, ogromny obiekt, imponujący swoją nowoczesnością i funkcjonalnością.

Wyjątkowe jest to, że obrady KZD odbędą się dopiero drugi raz w tej kadencji. Dotąd tradycją było, że delegaci spotykali się co roku. Tym razem Komisja Krajowa zdecydowała zwołać kolejną Sesję KZD w połowie kadencji.
Pierwszy dzień obrad poświęcony zostanie w dużej mierze sprawom proceduralnym. Informacje o pracach przedstawią Przewodniczący KK i KKR, odbędą się wybory uzupełniające do Komisji Krajowej, pracować będziemy nad złożonymi propozycjami zmian do Statutu NSZZ „Solidarność”. Ten punkt wzbudzić może nieco emocji, gdyż jak bumerang wraca sprawa struktury Związku – regiony czy branże – wojna czy symbioza.
Program Zjazdu jest bardzo napięty. Przez dwa lata od wyborów nie tylko wydarzyło się wiele ważnych spraw, o których trzeba wspomnieć w informacji o pracach Komisji Krajowej, ale też wiele jest kwestii do omówienia. Dlatego drugi dzień obrad poświęcony będzie dyskusji na temat polityki przemysłowej państwa. Zaproszono do niej prof. Ryszarda Bugaja oraz Stefana Portet’ a. Drugim ważnym tematem będą w tym dniu zagadnienia międzynarodowe i wykorzystanie funduszy unijnych przez Związek. Głównym dyskutantem w tym punkcie będzie zapewne Józef Niemiec - sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych - Delegat na KZD.
Niezwykle uroczystym akcentem będzie nadanie przez KZD tytułów Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” m.in. Mariannie Popiełuszko oraz śp. Lechowi Kaczyńskiemu. W związku z tym liczymy na obecność syna Pani Marianny oraz Marty Kaczyńskiej, którzy odbiorą tytuły w imieniu uhonorowanych.

Ewa Zydorek – Sekretarz KK