Solidarność Wielkopolska - Rocznicowy Kongres
Rocznicowy Kongres
Poniedziałek 23 lipca 2012
Fot. Od prawej: E Zydorek, W. Pogorzelski, P. Duda, K. Pabisiak.

27 czerwca br. w Krzemieniewie k. Leszna odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”. Był to szczególny kongres, gdyż w tym roku przypada 20-lecie istnienia Sekretariatu. Gośćmi kongresu byli:  Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Sekretarz KK Ewa Zydorek, Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek, senator Jerzy Chróścikowski oraz przedstawiciele pracodawców z Agencji Nieruchomości Rolnych,  Spółek Hodowlanych oraz Leszek Hądzlik - Prezydent  Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

W trakcie obrad delegaci jednogłośnie przegłosowali sprawozdanie z działalności Rady Sekretariatu, przedstawione przez przewodniczącego Wojciecha Pogorzelskiego. Zwrócił on uwagę na to, że członkowie Sekretariatu są za utrzymaniem dotychczasowej liczby Sekretariatów funkcjonujących na szczeblu krajowym NSZZ „S”. - Łączenie na siłę nic nie da. Naszym zdaniem zminimalizuje aktywność „tych małych”, jak nasz Sekretariat – przekonywał.
Piotr Duda zapowiedział, iż jesień tego roku będzie okresem walki o prawa polskiego pracownika, podziękował za udział w dotychczasowych manifestacjach i prosił o mobilizację na następne akcje związkowe. Omówił także złożone w Sejmie projekty zmian funduszu ubezpieczeń społecznych (chodzi o uszczelnienie systemu).
Wizyty w Stadninie Koni w Pępowie,  w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Garzynie i w Stadninie Koni w Golejewku przekonały, że to są dobrze zarządzane firmy, a współpraca między zarządami spółek i związkowcami jest bardzo dobra. Nie zmienia to faktu, iż w rolnictwie na niektórych stanowiskach nie można pracować do 67 roku życia.
Wojciech Pogorzelski

Fot. Od prawej:  E Zydorek, W. Pogorzelski, P. Duda, K. Pabisiak.

Rocznicowy Kongres
27 czerwca br. w Krzemieniewie k. Leszna odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”. Był to szczególny kongres, gdyż w tym roku przypada 20-lecie istnienia Sekretariatu. Gośćmi kongresu byli:  Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Sekretarz KK Ewa Zydorek, Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek, senator Jerzy Chróścikowski oraz przedstawiciele pracodawców z Agencji Nieruchomości Rolnych,  Spółek Hodowlanych oraz Leszek Hądzlik - Prezydent  Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka .
W trakcie obrad delegaci jednogłośnie przegłosowali sprawozdanie z działalności Rady Sekretariatu, przedstawione przez przewodniczącego Wojciecha Pogorzelskiego. Zwrócił on uwagę na to, że członkowie Sekretariatu są za utrzymaniem dotychczasowej liczby Sekretariatów funkcjonujących na szczeblu krajowym NSZZ „S”. - Łączenie na siłę nic nie da. Naszym zdaniem zminimalizuje aktywność „tych małych”, jak nasz Sekretariat – przekonywał.
Piotr Duda zapowiedział, iż jesień tego roku będzie okresem walki o prawa polskiego pracownika, podziękował za udział w dotychczasowych manifestacjach i prosił o mobilizację na następne akcje związkowe. Omówił także złożone w Sejmie projekty zmian funduszu ubezpieczeń społecznych (chodzi o uszczelnienie systemu).
Wizyty w Stadninie Koni w Pępowie,  w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Garzynie i w Stadninie Koni w Golejewku przekonały, że to są dobrze zarządzane firmy, a współpraca między zarządami spółek i związkowcami jest bardzo dobra. Nie zmienia to faktu, iż w rolnictwie na niektórych stanowiskach nie można pracować do 67 roku życia.

Wojciech Pogorzelski