Solidarność Wielkopolska - Rozmawiali o postulatach
Rozmawiali o postulatach
Poniedziałek 11 lutego 2019

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann i parlamentarzyści PiS z Wielkopolski gościli w poniedziałek 4 lutego br. na posiedzeniu Zarządu Regionu wielkopolskiej Solidarności. Spotkanie dotyczyło omówienia najistotniejszych problemów pracowniczych oraz poziomu dialogu społecznego w Polsce. Poruszano m.in. kwestię wzrostu wynagrodzenia w sferze finansów publicznych i sferze budżetowej, sytuację w niektórych branżach - szczególnie oświacie i służbie zdrowia - problem „odmrożenia” wskaźnika odpisu podstawowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nierównego traktowania partnerów społecznych w ramach dialogu społecznego, trybu procedowania projektów ustaw itd.

Spotkanie było realizacją decyzji Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego, powołanego 11 stycznia br. na posiedzeniu szefów regionów i branż w Warszawie. 5 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Sztabu, podczas którego omówiono efekty rozmów z parlamentarzystami w poszczególnych regionach i dyskutowano o dalszych działaniach NSZZ „Solidarność” w sprawie realizacji fundamentalnych problemów pracowniczych.