Solidarność Wielkopolska - Rozmawiali o transporcie przygranicznym
Rozmawiali o transporcie przygranicznym
Poniedziałek 9 grudnia 2013

W połowie listopada odbyło się we Frankfurcie kolejne spotkanie niemieckiego związku zawodowego Ver.di oraz NSZZ „Solidarność”. Dyskutowano o polsko-niemieckich  doświadczeniach  dotyczących warunków pracy w branży transportu drogowego na terenie przygranicznym.

Podczas spotkania podsumowano rok 2013 pełen owocnej współpracy, w szczególności w zakresie szerzenia wiedzy o organizacjach związkowych, o prawach pracowniczych oraz sposobach przystępowania do związku. Podobnie jak w latach poprzednich - w ramach szerszej akcji ETF (European Workers Transport Federation - Europejska Federacja Pracowników Transportu) - zorganizowano akcję rozdawania ulotek na wybranych parkingach przygranicznych. Po raz pierwszy była rozdawana anonimowa ankieta dla kierowców, mająca przede wszystkim  uświadomić zainteresowanym ich prawa, pozycję negocjacyjną u pracodawcy oraz zasygnalizować do kogo się zwrócić, aby aktualną sytuację poprawić. Poprzez ankietę chcemy zebrać informacje o tym, w jak wielu firmach transportowych można założyć organizację oraz jak dużo jest kierowców, dla których jedynym sposobem przystąpienia do związku są struktury ogólnokrajowe lub terytorialne.

Przedstawiciele strony niemieckiej (Holger Roessler - Ver.di, KOWA - Biuro Współpracy Świata Pracy i Gospodarki) poinformowali nas o swoich osiągnięciach, m.in. wypracowaniu porozumienia z berlińskimi zakładami komunikacji miejskiej w sprawie podwyżek na lata 2014, 2015 oraz planie  stopniowego dalszego podwyższania wynagrodzeń. Proces negocjacji trwał blisko rok.

Przygotowaliśmy terminarz spotkań oraz akcji na rok następny. Obecnie jedną z najważniejszych spraw jest to, aby kierowcy wstępowali do „Solidarności” - a dla aktualnych członków „S”, podejmujących pracę na terenie Niemiec, wstępowanie do związku zawodowego Ver.di.

„Solidarność” reprezentowali: Andrzej Grontkowski i  Hanna Sobolewska („Solidarność” PEKAES SA Słubice),  Tomasz Michalak („S” w Raben Transport), Florian Rogoziński (Międzyzakładowa Organizacja Kierowców Zawodowych).

Tomasz Michalak