Solidarność Wielkopolska - Rozpoczęcie nowej kadencji
Rozpoczęcie nowej kadencji
Poniedziałek 9 lipca 2018

W dniach 26 i 27 czerwca 2018 r. w auli Politechniki Poznańskiej odbywały się obrady XIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza św. w kościele p.w. św. Rocha, której przewodniczył kapelan wielkopolskiej „Solidarności” ks. kan. Tadeusz Magas.

Gośćmi delegatów byli: przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, szef Regionu Wielkopolska Płd. Jarosław Wilner, b. przewodniczący ZR Wielkopolska Janusz Pałubicki, przedstawiciele lokalnych władz rządowych i samorządowych, organizacji pracodawców oraz okręgowej Państwowej Inspekcji Pracy.

W części sprawozdawczej delegaci wysłuchali informacji o pracach Zarządu Regionu w mijającej kadencji. - Jesteśmy jedynym dużym regionem, w którym uzwiązkowienie wzrasta - powiedział przewodniczący Jarosław Lange. Wielkopolska Solidarność liczy dziś 33 220 członków (4 lata temu członków było 31 478). W ostatnich czterech latach powstało w regionie 65 nowych organizacji związkowych. Działania podejmowane przez ZR zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Komisję Rewizyjną.

Delegaci zdecydowali, że Jarosław Lange przez następne cztery lata będzie stał na czele wielkopolskiej „Solidarności”. Był jedynym kandydatem. Dotychczasowy przewodniczący Zarządu Regionu został wybrany na kadencję 2018-2022 zyskując 201 spośród 204 głosów.

- Ten wynik jest dla mnie szczególnym wyzwaniem. Zrobię wszystko, by nasz region nadal wzrastał - powiedział Jarosław Lange po ogłoszeniu wyników wyborów.

Podczas WZD wybrano 37-osobowy Zarząd Regionu. W nowej kadencji będzie pracował w mocno zmienionym składzie. 22 spośród 38   członków to osoby nowe. We władzach wielkopolskiej „S” nastąpiła też radykalna zmiana pokoleniowa.

*****

Zarząd Regionu wybrany na kadencję 2018-2022:

Jarosław Lange – przewodniczący, Zbigniew Adamczak, Tomasz Bartoszek, Rafał Biernacki, Marek Boiński, Aleksandra Cybulska, Edyta Czermak-Górny, Konrad Dominiak, Adam Dopierała, Sebastian Elsner, Sławomira Jakrzewska, Karol Kamiński, Jarosław Kiereta, Regina Krawczyk, Izabela Lorenz-Sikorska, Piotr Łusiewicz, Arkadiusz Małyszka, Grzegorz Morzyc, Lechosław Namysł, Mirosława Nurska, Piotr Olbryś, Karol Pabisiak, Józef Perczak, Marek Piosik, Teresa Piskorż, Joanna Ratajczak, Przemysław Rzepecki, Halina Skiba, Damian Skowroński, Eryk Szajbe, Zbigniew Toboła,  Patryk Trząsalski, Wiesława Urbaniak, Karol Urbaniak, Dariusz Wegnerski, Albert Wojtczak, Zbigniew Zawitowski, Ryszard Zielonka.

*****

Regionalna Komisja Rewizyjna

Marek Grochowski, Dariusz Knapp, Agata Kurc-Kwiatkowska, Aneta Ludwiczak, Błażej Nowak, Sławomir Płonka, Marek Tyliński.

*****

Delegaci na KZD

Zbigniew Adamczak, Sebastian Antczak, Marek Boiński, Andrzej Defitowski, Lidia Dudziak, Adam Dopierała, Ryszard Górny, Jarosław Lange, Piotr Łusiewicz, Mirosława Nurska, Piotr Olbryś, Karol Pabisiak, Joanna Ratajczak, Przemysław Rzepecki, Patryk Trząsalski, Ewa Zydorek.

 *****

Dokumenty przyjęte podczas XXIX WZD znajdują się na stronie solidarnosc.poznan.pl/dokumenty

*****

We władzach wielkopolskiej „S” nastąpiła radykalna zmiana pokoleniowa. Pełnienie funkcji związkowych zakończyli m.in. sekretarz ZR - Barbara Napieralska, skarbnik – Ryszard Górny, członek prezydium Marek Wiza oraz przewodniczący RKR  Julian Marcyjaniak, a także kilku innych dotychczasowych członków ZR.