Solidarność Wielkopolska - Rusza program „Dobry Start”
Rusza program „Dobry Start”
Poniedziałek 23 lipca 2018

Od 1 lipca można składać wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dziecka w wysokości 300 zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z nowego rządowego programu wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci skorzysta 4,6 mln uczniów.

Na nowy program ma zostać przeznaczonych 1 mld 400 tys. zł. Wsparcie w wysokości 300 zł na ucznia nie jest uzależnione od dochodu rodziny, pieniądze dostaną wszystkie dzieci z podstawówek, wygaszanych gimnazjów oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Dotacja przysługuje uczniom do momentu ukończenia 20-tego roku życia, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24-tych urodzin. Program nie obejmuje przedszkolaków, dzieci w zerówkach, uczniów szkół policealnych i studentów.

Jak złożyć wniosek?

Do końca lipca wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną. Należy to zrobić za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez bankowość elektroniczną. Tradycyjne, papierowe podania będzie można składać od 1 sierpnia, w tych samych instytucjach, które zajmują się przyjmowaniem wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”. Wypełniony dokument trzeba będzie zanieść do urzędu miasta lub gminy albo do ośrodka pomocy społecznej

właściwego dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o pieniądze na wyprawkę. Do przelania pieniędzy na konto nie będzie potrzebna decyzja administracyjna. Taka decyzja zostanie wydana tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia. Termin składania wniosków upłynie 30 listopada. Rodzice, którzy złożą podania w lipcu i w sierpniu otrzymają pieniądze do 30 września. Na rozpatrzenie podań złożonych w kolejnych miesiącach i wypłatę świadczenia gminy i ośrodki pomocy społecznej będą miały maksymalnie dwa miesiące.

Spory wydatek

Wyprawka szkolna to poważna pozycja w domowym budżecie. Jak wynika z danych CBOS, w zeszłym roku rodziny z jednym dzieckiem wydały na nią średnio 686 zł. Rodzice wysyłający do szkoły dwójkę uczniów musieli się liczyć z kosztami wynoszącymi średnio 1268 zł. W rodzinach z trójką dzieci było to blisko 1730 zł. Początek nowego roku szkolnego wiąże się z zakupem przyborów szkolnych i artykułów papierniczych. Oprócz tego rodzice zaopatrują dzieci w nowy strój na zajęcia wychowania fizycznego, często także w nowy plecak lub tornister oraz strój na basen, jeśli w danej klasie takie zajęcia zostały przewidziane.

Darmowe podręczniki

W Polsce przez wiele lat wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży spoczywały jedynie na barkach rodziców, ale zaczęło się to zmieniać. Oprócz dotacji na wyprawkę szkolną wszyscy uczniowie szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów mają prawo do bezpłatnych podręczników. Nowy rok szkolny będzie drugim z rzędu, w którym darmowe książki otrzymają wszystkie dzieci. Ten program wszedł w życie w 2014 roku i stopniowo obejmował kolejne klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Podręczniki są wypożyczane uczniom na czas nauki, a po zakończeniu roku szkolnego oddawane do szkoły.

Europejskie standardy

Podobne rozwiązania od wielu lat funkcjonują w wielu państwach Unii Europejskiej. W niektórych krajach np. w Finlandii i na Cyprze dzieci mają zagwarantowany zarówno darmowy zestaw artykułów papierniczych jak i bezpłatne podręczniki. Jak wynika z informacji przekazywanych przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji, za książki szkolne nie płacą też uczniowie np. w Szwecji, Danii, Francji, Islandii, Anglii i Austrii a także słowackich i łotewskich szkół. W Czechach z bezpłatnych książek korzystają dzieci w szkołach podstawowych, natomiast wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów szkół średnich ponoszą rodzice. Z kolei w większości niemieckich landów rodzice pokrywają koszty ok. 1/3 ceny kompletu książek. We Włoszech podręczniki dla uczniów szkół podstawowych finansowane są przez władze lokalne. Za książki do nauki w szkole średniej płacą rodzice, ale resort edukacji ustala maksymalną cenę całego zestawu podręczników. Dodatkowo, aby ograniczyć wydatki związane z kupnem książek, umożliwia się uczniom wypożyczenie materiałów ze szkoły.

Agnieszka Konieczny

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”  Nr 24/2018