Solidarność Wielkopolska - Rusza referendum strajkowe
Rusza referendum strajkowe
Poniedziałek 13 maja 2013

W Sejmie znajdują się rządowe projekty zmian w Kodeksie pracy wprowadzające m.in. 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy oraz tzw. elastyczny czas pracy.
W wyniku tych zmian  pracownik może być zmuszony do pracy bez naliczonych nadgodzin, po 12 godz. dziennie od poniedziałku do soboty, przez ponad pół roku. W sposób dowolny pracodawca będzie mógł kształtować dobę pracowniczą, np. przez wprowadzanie kilkugodzinnych przerw w ciągu dnia pracy oraz w zależności od potrzeb uczynić swojego pracownika całkowicie dyspozycyjnym. Zgodnie z nowym prawem możliwe będzie obniżenie wynagrodzenia   przez niepłacenie nadgodzin.

Antypracownicza polityka rządu Tuska doprowadziła do masowego nadużywania tzw. umów śmieciowych, czyli stosowanych w miejsce etatu umów cywilnoprawnych. Takie zatrudnianie znacząco obniża lub pozbawia pracownika ubezpieczeń społecznych, tzn. przyszłej emerytury i płatnego zwolnienia lekarskiego, a także płatnego urlopu wypoczynkowego, ochrony sądu pracy czy dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Postulaty „S”
NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się tym
zmianom. Swoje stanowisko Związek przedstawił w uchwale przyjętej na marcowym posiedzeniu KK. „Solidarność” domaga się: wycofania szkodliwych dla pracowników projektów nowelizacji Kodeksu pracy oraz zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, ograniczenia stosowania tzw. umów śmieciowych, zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy, utworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego, podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”, stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Dwa pytania sondażowe
Na podjęcie rzetelnego dialogu zmierzającego do realizacji postulatów Związku i prowadzącego do rozwiązania napiętej sytuacji  „Solidarność” dała rządowi czas do 17 kwietnia 2013 r. grożąc, że w przypadku braku pozytywnych reakcji Sztab Akcji Protestacyjnej zorganizuje do końca września br. ogólnopolską, narodową manifestację protestu. Ponieważ rząd nie zamierza poważnie traktować postulatów „S”, Związek rozpoczyna referenda sondażowe w zakładach pracy.  Ankieta będzie zawierała dwa pytania:
1. Czy weźmiesz udział w przygotowywanym przez NSZZ „Solidarność” strajku przeciwko wymienionym powyżej zmianom w Kodeksie pracy i za ograniczeniem stosowania umów śmieciowych?
2. Czy weźmiesz udział w przygotowywanej przez NSZZ „Solidarność” ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie przeciwko wymienionym powyżej zmianom w Kodeksie pracy i za ograniczeniem stosowania umów śmieciowych?
Należy podkreślić, że nie jest to wiążące referendum strajkowe w myśl ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jeśli Komisja Krajowa podejmie decyzje o strajku, zostanie przeprowadzone osobne głosowanie.
Materiały merytoryczne do przeprowadzenia referendum można znaleźć na stronach internetowych:
Opinia w sprawie zmian: www.solidarnosc.org.pl/prezydium-2013/4-stycznia -1/2013.

b