Solidarność Wielkopolska - Ruszają prace Wojewódzkiej Rady Dialogu
Ruszają prace Wojewódzkiej Rady Dialogu
Poniedziałek 28 grudnia 2015

23 grudnia 2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, podczas inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu (WRDS), wręczono nominacje jej członkom, powołano prezydium, a także wybrano przewodniczącego – został nim Marszałek Marek Woźniak. Wielkopolską „S” w Radzie reprezentują: Jarosław Lange (wiceprzewodniczący), Jarosław Wilner, Zdzisław Nowakowski, Przemysław Rzepecki.

Przewodniczenie Radzie jest, zgodnie z zapisami ustawy, rotacyjne. Nowy przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do projektu regulaminu Rady do połowy stycznia. Zaproponował także, by na tym forum pochylić się nad kwestią kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce, z uwagi na wymiar społeczno- gospodarczy tego zagadnienia. Zachęcał pozostałych członków do zgłaszania innych istotnych tematów. W jego opinii i zgodnie z filozofią dialogu, WRDS jest właśnie takim gremium, które ma służyć konsultacjom ważnych w wymiarze społecznym i gospodarczym spraw, służącym podejmowaniu decyzji przez organy państwowe z poczuciem, że zostały one uprzednio skonsultowane społecznie.

W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu wchodzą:
- przedstawiciele związków pracowników: Krzysztof Małecki (wiceprzewodniczący), Teresa Ratajczak, Anna Klitkowska, Mieczysław Szalbierz, Bolesław Stanikowski (wiceprzewodniczący), Joanna Wąsala, Zdzisław Leśniewicz, Bogdan Kaczmarek, Jarosław Lange (wiceprzewodniczący), Jarosław Wilner, Zdzisław Nowakowski, Przemysław Rzepecki;

- przedstawiciele związków pracodawców: Jacek Silski (wiceprzewodniczący), Edward Wojciech Targosz, Lech Wojcieszyński, Adam Trybusz (wiceprzewodniczący), Hubert Sommerrey, Ryszard Szulc, Stanisław Marczak, Antoni Odzimek (wiceprzewodniczący), Stanisław Mądry, Tomasz Działyński (wiceprzewodniczący), Wojciech Kruk, Rafał Fabisiak;

- przedstawiciele strony samorządowej: Marek Woźniak, Grzegorz Ganowicz i Dionizy Jaśniewicz;
- przedstawiciele strony rządowej: Zbigniew Hoffmann (wiceprzewodniczący), Dariusz Szymczak i Maciej Musiał.

Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu powołana jest na wniosek reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz reprezentatywnych organizacji pracowników zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). Jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego w Poznaniu.

www.umww.pl