Solidarność Wielkopolska - Rząd likwiduje syndrom tzw. pierwszej dniówki
Rząd likwiduje syndrom tzw. pierwszej dniówki
Poniedziałek 14 marca 2016

Obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, czyli likwidację tzw. syndromu pierwszej dniówki wprowadza projekt nowelizacji Kodeksu pracy przyjęty dziś przez Radę Ministrów. Zakłada także konieczność zapoznania pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do niej.

- To ważne zmiany dla pracowników. Nadszedł czas, aby uporządkować sytuację pracowników na rynku pracy i podjąć zdecydowaną walkę z nieprawidłowościami. Zaproponowane przez resort zmiany dają pracownikom większą stabilność, bezpieczeństwo i komfort pracy. To gwarancja legalnego zatrudnienia już od pierwszego dnia pracy oraz wzmocnienie praw pracowniczych - powiedziała Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami umowę o pracę należy potwierdzić pracownikowi w dniu podjęcia pracy, czyli do końca tego dnia. Podczas kontroli inspekcji pracy osoby, które nie mają umowy, często wskazywane są jako pracujące pierwszy dzień. Według informacji Państwowej Inspekcji niejednokrotnie nie jest to informacja prawdziwa.

Ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. wynika, że nielegalne zatrudnienie stwierdzono w 18 proc. kontrolowanych podmiotów. Nieprawidłowości w 2014 r. dotyczyły ponad 10,3 tys. pracobiorców objętych kontrolą. Nielegalnie najczęściej zatrudniano w transporcie, gospodarce magazynowej, usługach gastronomicznych i związanych z zakwaterowaniem.

Nowelizacja Kodeksu pracy spowoduje, że każdy pracownik już pierwszego dnia pracy będzie musiał mieć umowę na piśmie albo potwierdzone na piśmie jej warunki, co będzie dla służb kontrolujących jednoznaczne  zatrudnieniem.

Wprowadzone zmiany usprawnią i ułatwią także działania Państwowej Inspekcji Pracy.  Łatwiej będzie jej skontrolować, który pracodawca nie stosuje się do przepisów prawa.

Likwidacja syndromu tzw. pierwszej dniówki oraz wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. minimalnej stawki godzinowej 12 zł dla umów zleceń oraz umów o świadczenie usług to elementy realizowanej przez ministerstwo polityki porządkowania rynku pracy i likwidacji istniejących na nim patologii.  

„Solidarność” z zadowoleniem przyjęła nowe rozwiązania.

- Dotychczasowe rozwiązanie tak naprawdę legalizowało pracę na czarno - komentuje Piotr Duda, szef  „Solidarności”. – „W szufladzie” u pracodawcy leżała gotowa umowa, która w razie kontroli była podpisywana, a pracownik przez cały czas pracował na czarno. Ta zmiana powinna skutecznie przeciwdziałać takiej patologii.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 6 tygodniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.