Solidarność Wielkopolska - Rząd tnie rezerwy
Rząd tnie rezerwy
Poniedziałek 8 sierpnia 2011

Wykorzystanie środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej na bieżące potrzeby funduszu emerytalnego to zły pomysł - uważa NSZZ „Solidarność”.

W tym roku po raz  kolejny środki FRD wykorzystywane są na bieżące wydatki. W 2010 r. zasoby Funduszu uszczuplono o 7,5 mld zł. Tłumaczy się to niekorzystną sytuacją demograficzną. Tymczasem w uzasadnieniu do projektu opiniowanego rozporządzenia brak jakichkolwiek uwag na temat prognoz dochodów i wydatków funduszu emerytalnego, uzasadniających podjęcie decyzji o wykorzystaniu środków Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Zdaniem związkowców obecna zła sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie jest jednak związana z demografią. Te problemy będą dopiero narastać. „Niezbędne jest zatem obecnie gromadzenie w Funduszu Rezerwy Demograficznej środków pieniężnych w celu ich wykorzystania wówczas, gdy struktura demograficzna polskiego społeczeństwa ulegnie dalszemu pogorszeniu” – czytamy w opinii przesłanej przez „Solidarność” do Ministerstwa Pracy.

- Fundusz Rezerwy Demograficznej jest integralną częścią reformy emerytalnej wprowadzonej w efekcie szerokiego konsensusu społecznego. Decyzja o uruchomieniu środków z FRD powinna być również efektem konsensusu społecznego - mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

NSZZ „Solidarność” uważa, iż środkiem do poprawy aktualnej sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych powinny być działania zmierzające do zwiększenia jego przychodów przez: ograniczenie zjawiska zatrudnienia na czarno, likwidacji możliwości podejmowania pracy w ramach tzw. nielegalnego samozatrudnienia, poprawy ściągalności składek na ubezpieczenie społeczne czy wykluczenia możliwości ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przez osoby nie prowadzące działalności rolniczej. 

k