Solidarność Wielkopolska - Sąd Najwyższy podzielił opinię „Solidarności”
Sąd Najwyższy podzielił opinię „Solidarności”
Poniedziałek 28 stycznia 2013

W 2009 r. w wyniku negocjacji europejskich partnerów społecznych porozumienie ramowe dotyczące urlopów wychowawczych zostało zmodyfikowane, a następnie przekształcone w dyrektywę unijną. Ponieważ państwa UE są zobligowane do wdrażania dyrektyw, rząd RP przystąpił do przygotowania nowych rozwiązań.

Projekt przedstawiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chronił uprawnienia rodziców samotnie wychowujących dziecko, jednak rząd przed skierowaniem dokumentu do Sejmu zdecydował inaczej. 

W wyniku planowanej nowelizacji rodzice samotnie wychowujący dziecko mogą stracić uprawnienie do pełnego urlopu wychowawczego. Dlatego rządowy projekt został skrytykowany jako niezgodny z porozumieniem.

Sąd Najwyższy po zapoznaniu się z projektem zwrócił uwagę, że porozumienie ramowe w sposób kategoryczny zakazuje pogarszania obecnie funkcjonujących w kraju rozwiązań prawnych.

 - Bardzo cieszy nas opinia Sądu Najwyższego - mówi Sławomir Adamczyk, ekspert KK NSZZ „Solidarność”. - Rząd zignorował nasze ostrzeżenia, co doprowadziło do kompromitującej dlań sytuacji. Polscy związkowcy byli współautorami europejskiego porozumienia ramowego, które stanowiło podstawę do zmian legislacyjnych w naszym kraju. Dlatego wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że strony porozumienia wyraźnie zastrzegły, iż nie może ono służyć za pretekst obniżania dotychczasowych standardów.

Nowelizacja musi wejść w życie do 8 marca tego roku.

h.d.