Solidarność Wielkopolska - Sekcja Młodych po wyborach
Sekcja Młodych po wyborach
Poniedziałek 28 maja 2018

22 maja odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska, podczas którego dokonano wyboru władz Sekcji. Przewodniczącym został Karol Kamiński z Volkswagen Poznań.

Na posiedzenie wyborcze Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych przybyło 19 osób, spośród 28 tworzących Sekcję. Posiedzenie otworzył ustępujący przewodniczący Konrad Dominiak. Na spotkaniu obecny był przewodniczący wielkopolskiej „S” Jarosław Lange.

Wybrano czterech członków Rady Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” spośród siedmiu kandydatów.

Członkami Rady Sekcji zostali: Malwina Drozdowska - GSK Services Sp. z o.o., Paweł Konieczny - Volkswagen Poznań S.A., Michał Majchrzak - Volkswagen Poznań S.A., Katarzyna Zaborowska - Narodowy Fundusz Zdrowia

Do Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zostali wybrani: Bruno Laskowski - Poczta Polska S.A., Aleksander Gałuszka – Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne, - Jessica Wowra - GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę o kontynuacji przynależności do Krajowej Sekcji Młodych, co skutkowało wyborem delegatów. Zostali nimi  Karol Kamiński i Malwina Drozdowska.

Serdecznie gratulujemy naszym młodszym Koleżankom i Kolegom i jednocześnie życzymy samych sukcesów w pracy związkowej