Solidarność Wielkopolska - Sekcja Młodych zaprasza
Sekcja Młodych zaprasza
Poniedziałek 14 maja 2018

Sekcja Młodych zaprasza na zebranie wyborcze Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się 22 maja 2018 r.  o godz. 17.00 w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska przy ul. Metalowej 7. W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Związku, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Liczba uczestników z jednej Organizacji nie jest ograniczona. Im więcej chętnych, tym silniejsza reprezentacja naszego regionu.

Wielkopolska Sekcja Młodych jest najprężniej działającą młodzieżówką „Solidarności” w kraju, inspiruje do działań młodych członków Związku w innych regionach i wyznacza kierunki aktywności.

Przedstawiciele Sekcji uczestniczą w obradach Zarządu Regionu z prawem wyrażania opinii i zgłaszania problemów dotyczących młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają pracę lub przygotowują się do jej podjęcia. Współpraca ta jest bardzo owocna.

Członek wielkopolskiej Sekcji Młodych Marcin Gallo jest przewodniczącym Sekcji Krajowej z prawem udziału w obradach Komisji Krajowej.

Udział w obradach ZR jak i KK daje możliwość poznania zasad funkcjonowania związku od podstaw. Jest pierwszym krokiem do budowania przyszłości „Solidarności” i dostosowywania form aktywności do zmieniającego się środowiska, w jakim Związek będzie działać.

Sekcja podejmuje inicjatywy ustawodawcze i to skutecznie np. w sprawie likwidacji możliwości zatrudniania za 80% minimalnego wynagrodzenia osób, których okres zatrudnienia jest krótszy niż rok.

Członkowie Sekcji angażują się w działania o charakterze charytatywnym w ramach Szlachetnej Paczki, zbiórkach krwi, czy pomoc potrzebującym.

Bardzo ważna i atrakcyjna jest współpraca z młodzieżówkami zagranicznych organizacji związkowych m.in. niemieckim IGMetal oraz  Europejskim Centrum ds. Pracowniczych (EZA). Udział w seminariach, konferencjach, szkoleniach sprzyja pogłębianiu wiedzy o funkcjonowaniu organizacji związkowych i społecznych możliwość rozwoju i nauki języków obcych. Wiąże się to również z wyjazdami do zaprzyjaźnionych organizacji związkowych w całej Europie.

Warto podkreślić, że przynależność do Sekcji Młodych sprzyja integracji środowiskowej, daje możliwość wspólnego spędzania czasu przyjaciółmi z innych organizacji (np. Niezależnego Zrzeszenia Studentów), udziału w spotkaniach towarzyskich, imprezach sportowych, koncertach itp.

22 maja br. wybierzemy władze wielkopolskiej Sekcji Młodych oraz delegatów do Sekcji Krajowej, której zjazd odbędzie w czerwcu.

Każdy z nas może wystartować w tych wyborach i  każdy może zostać wybrany, aby na poszczególnych szczeblach zabiegać o realizację postulatów ludzi młodych. Sekcja Młodych, to miejsce gdzie można zdobyć niezbędne doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w strukturach Związku.

Pod zaproszeniem skierowanym do wszystkich organizacji „S” w Regionie  oprócz lidera wielkopolskiej młodzieżówki Konrada Dominiaka podpisali się przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności Jarosław Lange.

 

ramka

Zgłoszenia udziału w zebraniu do 18 maja br. przyjmuje Konrad Dominiak – Przewodniczący Sekcji Młodych NSZZ Solidarność Regionu Wielkopolska tel. 516-495-525, konrad.dominiak@solidarnoscwielkopolska.pl kondziu83@wp.pl,

*****

Na zdjęciu od lewej: Marcin Gallo – przewodniczący Krajowej Sekcji Młodych, Konrad Dominiak – szef wielkopolskiej młodzieżówki i Patryk Trząsalski  - członek Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska.