Solidarność Wielkopolska - Siłę Związku będą budować młodzi
Siłę Związku będą budować młodzi
Wtorek 29 marca 2016
fot. Archiwum

Przed miesiącem odbyło się w Lizbonie międzynarodowe  seminarium na temat roli układów zbiorowych w promocji poprawy warunków pracy. W seminarium wzięło udział ponad 50 uczestników z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Litwy oraz Polski, którą  reprezentował członek Rady Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Sebastian Antczak (OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań). Była to okazja do wymiany poglądów i doświadczeń działaniach na rzecz poprawy warunków pracy w krajach Unii Europejskiej oraz zachęcenia ludzi młodych do przystąpienia i zaangażowania się w działalność związkową. 

Podczas seminarium poruszano m. in. kwestie zawiązane z takimi zagrożeniami, jak coraz większa automatyzacja i digitalizacja miejsc pracy, z którymi będą musiały w przyszłości zmagać się związki zawodowe w celu ochrony warunków i miejsc pracy. Podkreślono przy tym, iż w krajach Unii Europejskiej mamy różne modele związkowe, co utrudnia organizację i sformułowanie jednego głosu, dlatego tym bardziej ważne jest znaczenie silnej solidarności zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. 

Wiele uwagi poświęcono tematom związanym z budowaniem siły związku, jaką są jej członkowie. Podkreślono, iż większą uwagę należy skupić na młodzieży pracującej i młodych ludziach jeszcze studiujących i kształcących się zawodowo, którzy stanowią zaplecze silnej organizacji związkowej.
Przedstawiciel „Solidarności” S. Antczak w swojej prezentacji poruszył zagadnienie budowania konstruktywnego dialogu pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą na przykładzie OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań sp. z o.o. oraz stworzenie struktur skupiających młodych członków Związku.

 

 

sa