Solidarność Wielkopolska - Solidarność w IPN
Solidarność w IPN
Poniedziałek 19 grudnia 2016

21 listopada 2016 r. odbyły się wybory w oddziałowej organizacji NSZZ „Solidarność”, która powstała w oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

25 członków związku wybierało na pierwszą kadencję przewodniczącego oraz członków komisji oddziałowej. Do Komisji Zakładowej wybrano: Arkadiusza Małyszkę (przewodniczący), Annę Chmielewską-Metkę (zastępca przewodniczącego), Tomasza Cieślaka (zastępca przewodniczącego), Jana Kołodziejskiego (skarbnik), Magdalenę Sierocińską (sekretarz).

W trakcie zebrania członkowie Związku przedstawili wiele problemów i spraw, którymi winien on się zająć się zarówno w skali oddziału, jak i całego Instytutu. W wyborach uczestniczyli przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” IPN KŚZpNp z siedzibą we Wrocławiu: Krystian Kościelny (przewodniczący) i Grzegorz Waligóra (zastępca przewodniczącego). Wszyscy obecni na poniedziałkowym zebraniu podkreślali, że silna, a więc liczna reprezentacja pracownicza jest w stanie skutecznie walczyć o dobre warunki pracy i płacy. Dlatego zgodzono się, że jednym z najważniejszych zadań jest powstanie związkowych organizacji oddziałowych we wszystkich oddziałach Instytutu w Polsce, tak aby zorganizowane struktury Związku były blisko swych członków. 

am