Solidarność Wielkopolska - Solidarność wybiera nowe władze
Solidarność wybiera nowe władze
Poniedziałek 15 stycznia 2018

Dobiega końca czteroletnia kadencja władz Związku. Od listopada ub. Roku trwają wybory na kadencję 2018 – 2022.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 31 marca 2018 r. muszą być wybrane władze podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, czyli organizacji związkowych w poszczególnych zakładach, a także delegaci na walne zebranie delegatów regionu oraz delegaci na walne zebranie struktury branżowej.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbędą się wybory władz regionów, delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. odbywają się wybory władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych, władz regionalnych sekretariatów branżowych, delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego, delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej. Od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbywają się wybory władz krajowych sekcji branżowych i problemowych, delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego. Od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory władz krajowych sekretariatów branżowych, władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Do 31 października 2018 r. odbywają się wybory władz krajowych  Związku.  

W skład powołanej przez Zarząd Regionu Wielkopolska Regionalnej Komisji Wyborczej wchodzą: Marek Wiza, Patryk Trząsalski, Karol Pabisiak, Adam Dopierała, Aleksandra Cybulska. Dla sprawniejszego przeprowadzenia wyborów w ponad 400 organizacjach zakładowych w naszym regionie powołani zostaną również pełnomocnicy RKW.

Przewodniczącą Krajowej Komisji Wyborczej jest Ewa Zydorek.