Solidarność Wielkopolska - Solidarność wygrywa z Castoramą
Solidarność wygrywa z Castoramą
Poniedziałek 22 czerwca 2020

W dniu 15 czerwca 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Lubaniu IV Wydziałem Pracy zapadł wyrok w sprawie ukaranego karą nagany przewodniczącego naszej Organizacji kol. Wojciecha Kasprzyka. Sąd uchylił nałożoną na Przewodniczącego karę porządkową!

W przedmiotowej sprawie Sąd obnażył wiele uchybień pracodawcy. Ważnym dla naszej Organizacji i dla nas pozostaje jasne stwierdzenie Sądu, że pracodawca powinien szanować nasze stanowisko i respektować Nasze decyzje. W przedmiotowej sprawie słusznie sąd ocenił, iż podejmowane przez pracodawcę działania przejawiały się brakiem jego dobrej woli. Przywołane orzeczenie potwierdza także słuszność innego zapadłego wyroku, w którym potwierdzono nieprawidłowe i nieskuteczne doręczanie przez pracodawcę korespondencji dla naszej Organizacji. Szerzej o tym bezprawnym działaniu pracodawcy napiszemy niebawem.

Niestety, jak wielokrotnie informowaliśmy nie są to pierwsze tego typu działania zarządu Castoramy wymierzone w naszą Organizację i działaczy związkowych. Okoliczności te jednak nie wpłyną na dążenie naszej Organizacji do chęci wypracowania zasad harmonijnej współpracy z pracodawcą. Podkreślamy! Zasad współpracy, a nie jednostronnego narzucania nam woli pracodawcy!

Pokładajmy wspólnie nadzieję,  że postawa pracodawcy w stosunku do naszej Organizacji zostanie skorygowana w sposób dobrowolny. W przeciwnym przypadku w grę będzie wchodzić odpowiedzialność karna a mamy wiedzę, iż takie wyroki też już zapadły w przeszłości, ale o tym również napiszemy niebawem.

Nasza Organizacja wie do osiągnięcia jakich celów została utworzona i jakie zadania ma do zrealizowania. Nie cofniemy się przed nimi! Będziemy dalej bronić Naszej niezależności w ochronie interesów Wszystkich Pracowników.

Komentowany wyrok jest jednym z kilku, który zapadł lub zapadnie ze względu na ilość postępowań sądowych z pracodawcą. Będziemy o kolejnych sukcesach naszej Organizacji i naszych członków na bieżąco informować.

NSZZ Solidarność przy Castorama Polska Sp. z o.o.