Solidarność Wielkopolska - Solidarność zaniepokojona zmianami w oświacie
Solidarność zaniepokojona zmianami w oświacie
Poniedziałek 11 lipca 2016

Prezydium  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża niepokój w związku z planowanymi przez Ministerstwo Oświaty zmianami. Założenia, które przedstawiła minister edukacji narodowej Anna Zalewska na konferencji w Toruniu "budzą obawę o utratę miejsc pracy przez pracowników oświaty".

,,Solidarność" oświatowa oczekuje konkretnych informacji na temat podstawy programowej i  wskazania źródeł finansowania proponowanych zmian. Podczas konferencji nie przedstawiono żadnych szczegółów, co ,,pogłębia obawy środowiska o jakość polskiej edukacji".

Deklaracja resortu, według której likwidacja gimnazjów przez wygaszanie nie spowoduje utraty miejsc pracy, w opinii związkowców nie jest miarodajna. Związek oczekuje gwarancji zatrudnienia oraz regulacji wynagrodzeń  w oświacie.  

– Nie ma się co czarować. 40 tysięcy nauczycieli będzie musiało gdzieś znaleźć zatrudnienie. Może część z nich poprowadzi pierwsze klasy w liceach. Część, około 20 tysięcy, stanie przed dylematem, co zrobić ze swoim życiem. To wymaga analizy związków zawodowych. Trzeba wyliczyć, jak będą wyglądały zmiany i jakie działania należy podjąć. Potrzebny jest program osłonowy – wyjaśnia Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, w latach 1997–2001 wiceminister edukacji narodowej.