Solidarność Wielkopolska - Solidarność znowu legalna
Solidarność znowu legalna
Poniedziałek 27 kwietnia 2015

Przed 25 laty, 17 kwietnia 1989 roku, sąd w Warszawie dokonał ponownej rejestracji statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po trwającej siedem lat i cztery miesiące przerwie, spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego, członkowie „S” mogli wznowić legalną działalność związkową. Akt ponownej rejestracji „S” był tylko formalnością, gdyż w tym czasie w całym kraju działały już jawnie, choć oficjalnie nadal nielegalnie, krajowe i regionalne struktury „S”, a także wiele struktur zakładowych.

29 września 1988 r. Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” powołał jawnie działający Ośrodek Konsultacyjno-Informacyjny służący pomocą prawną i organizacyjną. Ośrodek działał w prywatnym mieszkaniu Dziuni Paszkiewicz przy ul. Ściegiennego 30. W 2010 r. - z okazji XXX rocznicy powstania „Solidarności” - na frontonie budynku umieszczona została tablica pamiątkowa.