Solidarność Wielkopolska - Solidarność zrodziła się z buntu i nadziei
Solidarność zrodziła się z buntu i nadziei
Poniedziałek 11 września 2017

37 lat temu w sercach i umysłach Polaków zrodziła się Solidarność. Zrodziła się z buntu przeciwko nieludzkiemu ustrojowi i nadziei na wolność zarówno w wymiarze indywidualnym jak i wolności całego narodu. Pojawiła ogromna troska o jednych i o drugich, troska o człowieka i jego godność. I rzecz niezwykła w tamtym czasie – ogromna solidarność między ludźmi. Takie są korzenie Solidarności, której idea zawarta jest w 21 postulatach, i która jest ciągle aktualna – powiedział przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności” Jarosław Lange przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. podczas uroczystości z okazji 37 rocznicy powstania Solidarności.

W kościele oo. Dominikanów, który przez wszystkie lata był ostoją „Solidarności” została odprawiona Msza św. podczas której homilię wygłosił reprezentujący metropolitę poznańskiego ks. prałat Jan Stanisławski. Następnie zebrani w asyście pocztów sztandarowych przeszli pod pomnik upamiętniający ofiary Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.

J. Lange przypomniał, że w 2003 r. UNESCO uznało Porozumienia Sierpniowe za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Dwa lata później - w 2005 r. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 31 sierpnia świętem państwowym Dniem Solidarności i Wolności.

- To co zdarzyło się 37 lat temu dzięki Solidarności jest jedną z najpiękniejszych kart w dziejach naszego narodu. Obchodzimy dzisiaj święto wszystkich Polaków, każdego z nas. Święto to nie może być zawłaszczone przez jakiekolwiek ugrupowanie polityczne, przez taką czy inną organizację czy grupę osób – mówił J. Lange.

Przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności podkreślił, że Region Wielkopolska od wielu lat dba o to, aby obchody rocznicowe miały charakter wspólnotowy: - Dlatego uroczystości organizujemy wspólnie z urzędem wojewódzkim, urzędem marszałkowskim, starostwem powiatowym i urzędem miasta chcemy, aby było to święto które łączy a nie dzieli.

Na zakończenie obchodów zgromadzeni na pl. Mickiewicza złożyli kwiaty i zapalili znicze przez pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.

X Parada Motocyklowa 

W sobotę 2 września br. ulice miasta Poznania opanowali po raz kolejny fani jednośladów. Wszystko za sprawą organizowanej już od 10 lat rocznicowej Parady Motocyklowej. Kilkaset motocyklistów wyruszyło sprzed pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r., aby po ponad godzinie dotrzeć do siedziby wielkopolskiej „Solidarności”, gdzie zorganizowano związkowy piknik.

Były porady dla represjonowanych

Podczas tego spotkania członków i sympatyków wielkopolskiej „S”, pracownicy Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu przyjmowali wnioski o wydanie decyzji Prezesa IPN oraz wnioski o wydanie dowodów, które są pierwszym krokiem do otrzymania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Świętowaliśmy nie tylko w Poznaniu

Obchody rocznicowe odbywały się również w innych miastach naszego Regionu.

Członkowie leszczyńskiej „Solidarności” waz z przedstawicielami rządu, parlamentu, samorządu, duchowieństwa i mieszkańcami Leszna złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Ludziom Solidarności na Skwerze im. Anny Walentynowicz.

Zebranych powitał przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Lesznie Karol Pabisiak, który mówił:

- Dla nas to święto szczególne. Ludzie, którzy wtedy strajkowali w Stoczni Gdańskiej i w całym kraju, mieli w sobie tyle siły, aby podpisać porozumienie. „Solidarność to jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu” słowa te były w głowach strajkujących. Potrafili być razem i podpisać porozumienie. Dzisiaj mówimy językiem skomplikowanym. Niektórym języki się rozdwajają, kierują się emocjami i wyłączają umysł. A warto myśleć. 31 sierpnia 1980 roku przedstawiciele strajkujących robotników i ówczesnego rządu komunistycznego podpisali w Gdańsku 21 postulatów. Był jeszcze dwudziesty drugi postulat, o którym nikt nie mówił, a o którym wszyscy myśleli. To niepodległa Ojczyzna. Postulat został zrealizowany, ale jak mówił Papież: Jan Paweł II „Niepodległość nie jest dana raz na zawsze, trzeba o nią walczyć”. W dniu rocznicy szczególnego wymiaru nabierają słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które dla Solidarności zawsze były ważne, będziemy im wierni.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do „Uroczyska nad stawem” w Lubonii na piknik połączony z konkursem wiedzy o „Solidarności”.

Pilscy związkowcy jak co roku składali kwiaty pod tablicą na Rondzie Solidarności. W uroczystościach, które poprowadził wiceprzewodniczący Oddziału Czesław Kamiński wzięły udział władze Miasta i Powiatu, parlamentarzyści, stowarzyszenia i mieszkańcy. Uczestnicy spotkali się po uroczystościach na kawie i ciastku w siedzibie Oddziału Piła.

Przewodniczący Oddziału Adam Dopierała wraz z przedstawicielami Regionu Wielkopolska wziął udział w uroczystościach rocznicowych w Gdańsku, uczestnicząc w Mszy Św. w Kościele św. Brygidy, przemarszu pod Pomnik Poległych Stoczniowców i Bramę Stoczni.