Solidarność Wielkopolska - Spór zbiorowy w Amazonie
Spór zbiorowy w Amazonie
Poniedziałek 13 maja 2019
fot. Robert Wąsik

W czwartek 9 maja  2019 r. przed Ambasadą USA w Warszawie odbył się briefing prasowy związków zawodowych działających w Amazon. W tym dniu w firmie rozpocznie się spór zbiorowy. „Solidarność” oraz Inicjatywa Pracownicza domagają się podwyżek wynagrodzeń i realnej poprawy warunków pracy.

Sytuacja pracowników Amazon Poland jest dramatyczna, dlatego postanowiliśmy się zjednoczyć i działać razem, aby to zmienić – twierdzą przedstawiciele dwóch działających w firmie organizacji związkowych - „Solidarności” oraz Inicjatywy Pracowniczej.

Podczas briefingu związkowcy poinformowali o warunkach pracy w Amazonie oraz przedstawili swoje postulaty.

Jednym z najważniejszych postulatów związków zawodowych działających w Amazon jest żądanie dotyczące podwyżek płac oraz ujednolicenia wynagrodzeń w poszczególnych magazynach należących do firmy - mówi Grzegorz Cisoń, przewodniczący Solidarności w Amazon Poland. 

Maria Malinowska reprezentująca IP zwraca uwagę, że wynagrodzenia szeregowych pracowników są nieznacznie wyższe od płacy minimalnej. - Niemal cały towar z polskich magazynów trafia na rynek niemiecki. Pracownik magazynu Amazon w Niemczech zarabia ponad 3 razy więcej od nas nie pracując przy tym w nocy i w niedzielę.

Związkowcy domagają się również poprawy warunków pracy, a w szczególności złagodzenia wyśrubowanych do granic możliwości norm wydajnościowych. Jak wskazują ubiegłoroczne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, obciążenie pracą fizyczną na większości przebadanych stanowiskach pracy ponad dwukrotnie przekracza dopuszczalne normy określone w prawie pracy.

Rozpoczęcie sporu zbiorowego w Amazonie oznacza, że niebawem w firmie powinny rozpocząć się rokowania dotyczące związkowych postulatów z udziałem przedstawicieli pracodawcy i organizacji związkowych. Jeśli nie przyniosą one porozumienia, kolejny krok to mediacje prowadzone przez mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spór zbiorowy daje również organizacjom związkowym narzędzie w postaci zorganizowania w firmie referendum strajkowego.

Amerykański koncern prowadzący największą na świecie sieć sprzedaży wysyłkowej zatrudnia w Polsce bezpośrednio ok. 16 tys. pracowników oraz kolejne kilka tysięcy za pośrednictwem firm zewnętrznych. 

tysol.pl