Solidarność Wielkopolska - Spotkanie grupy InterSoli w Poznaniu
Spotkanie grupy InterSoli w Poznaniu
Poniedziałek 24 listopada 2014

W dniach 19 – 21 listopada w Poznaniu obyło się spotkanie blisko 40 przedstawicieli związków zawodowych z sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej - grupy InterSoli. Obrady toczyły się w Odlewni Volkswagen Poznań oraz w Zarządzie Regionu Wielkopolskiej „Solidarności”, a do głównych tematów należały m.in. organizacja czasu pracy w lokalizacjach Koncernu VW, stopnień wdrożenia prawa do współdecydowania związków zawodowych w poszczególnych fabrykach Volkswagen, zrównoważony rozwój w przemyśle motoryzacyjnym, czy też działania w zakresie ustawodawstwa europejskiego dotyczącego ochrony praw pracowników.

InterSoli to sieć związków zawodowych z przedstawicielami regionów Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Rosji oraz Węgier, w których znajdują się zakłady Koncernu Volkswagen. Współpraca nawiązała się w 1982 roku z inicjatywy związku zawodowego IG Metall w Wolfsburgu. Celem tej grupy jest przede wszystkim intensyfikacja i pogłębienie wzajemnej wiedzy gospodarczej i społecznej zainteresowanych krajów, intensyfikacja wymiany informacji między związkowcami, rozwój w poszczególnych fabrykach Volkswagen, czy też realizacja ponadregionalnych projektów.

Marlena Kubska