Solidarność Wielkopolska - Spotkanie młodych liderów
Spotkanie młodych liderów
Poniedziałek 23 marca 2015

12 marca odbyło się w Kielcach spotkanie młodych liderów związkowych, reprezentujących zakłady pracy z różnych regionów i branż.

Wybrano Tymczasową Radę Sekcji Młodych. Przewodniczącym został Włodzimierz Broda (Volkswagen Polkowice – Region Zagłębie Miedziowe). W skład weszli Marcin Gallo (Poczta Polska - Region Wielkopolska), Marek Dębski (Cukrownia Krasnystaw - Region Mazowsze), Ksenia Ulanowicz-Sienkiel (Eurobank Zabrze - Region Śląsko-Dąbrowski) i Rafał Jakubowicz (Pogotowie Ratunkowe - Region Podkarpacie). Wybrano także 13 koordynatorów regionalnych, których zadaniem będzie budowa struktur młodych w poszczególnych regionach.

Młodzi liderzy ustalili zadania na najbliższe miesiące, do których należą: stworzenie regulaminu Sekcji Młodych, zorganizowanie struktur w regionach, doprowadzenie do kongresu założycielskiego planowanego na sierpień br. Poza tym skupiono się na sposobach rozpowszechniania informacji o działaniach młodych przez utworzenie funpaga na facebook i strony internetowej sekcji.

Priorytetami Sekcji Młodych będą działania nad unowocześnieniem wizerunku Związku, włączanie się w rozwój „Solidarności”, udział w akcjach związkowych, manifestacjach, happeningach, i obchodach m.in. z okazji uczczenia 35-lecia powstania "Solidarności" oraz w warcie nad grobem patrona Związku ks. Jerzego Popiełuszki.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się także nad sposobami docierania do ludzi młodych na poziomie lokalnym. Wykreowano szereg pomysłów, takich jak spotkania ze studentami na uczelniach, zachęcanie najbliższego otoczenia do „Solidarności”, integrowanie ludzi młodych do nowej Sekcji będącej platformą, z którą młodzi ludzie chcą się identyfikować i gdzie mogą realizować swoje pomysły.