Solidarność Wielkopolska - Spotkanie młodych związkowców
Spotkanie młodych związkowców
Poniedziałek 14 grudnia 2015

Młodzi związkowcy z całej Polski spotkali się w Gdańsku, aby omówić plany działania Krajowej Sekcji Młodych.  Oprócz wymiany doświadczeń i pomysłów młodzi mieli okazję poznać zasady działania niedawno powstałej Rady Dialogu Społecznego.

- Sekcja Młodych NSZZ ,,Solidarność” znajduje się na etapie przygotowań do kongresu wyborczego. Omówienie jego organizacji i kwestii formalnych z tym związanych jest jednym z najważniejszych celów tego spotkania. Ponadto uczestnicy dokonają pierwszej ewaluacji Planu Działania Sekcji Młodych. Ważne jest, by ocenić poziom realizacji Planu, wskazać na sukcesy i porażki oraz by poznać przyczyny ewentualnych niepowodzeń – tłumaczy Mateusz Szymański, pełnomocnik ds. młodych KK NSZZ „Solidarność”.

Ważnym punktem spotkania był wykład Jarosława Lange, przewodniczącego ZR Wielkopolska, który jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. - W związku z tym, że Rada rozpoczyna swoje prace, chcielibyśmy, by młodzi członkowie Związku uzyskali informacje na temat dialogu społecznego i Rady – wyjaśnia Szymański.

Jarosław Lange wytłumaczył uczestnikom, na czym polega dialog, w jaki sposób będzie działać Rada Dialogu Społecznego oraz czym różni się od dawnej Komisji Trójstronnej. – RDS, to moim zdaniem, dziecko „Solidarności”, można powiedzieć, że to nasza chluba, ciężko nad tą ustawą pracowaliśmy. Co ważne, nowa formuła zawiera istotę dialogu, czyli coś czego wcześniej nie było, tj. poszanowanie partnerów oraz  doprowadzenie do kompromisu – tłumaczył.

Uczestnicy spotkania w trakcie dyskusji pytali, czy będą mogli również zgłaszać swoje propozycje na obrady RDS-u. – Do tej pory nikt nas nie pytał o zdanie – mówili. Jarosław Lange potwierdził, że znajdzie się również miejsce na wysłuchanie ich sugestii. – Jeżeli chcecie uczestniczyć w pracach, sugerować różne sprawy, to na pewno nie powiemy Wam nie – wyjaśniał.

Na trzydniowe spotkanie do Gdańska przyjechało blisko 20 osób z różnych regionów i branż. W większości są to dotychczasowi koordynatorzy regionalnych sekcji młodych. Jednym z uczestników był Damian Jonak, mistrz świata federacji WBC i IBC, członek NSZZ „Solidarność” i, jak się okazuje, aktywny członek Sekcji Młodych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Uczestnicy spotkali się również z Januszem Zabiegą, kierownikiem działu Szkoleń KK NSZZ „Solidarność”, aby porozmawiać o organizowaniu młodych pracowników.

ap