Solidarność Wielkopolska - Spotkanie u Prezydenta RP
Spotkanie u Prezydenta RP
Poniedziałek 28 października 2013

Zaproszenie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dotarło dziś do przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.  
Prezydent Bronisław Komorowski zaprosił przedstawicieli central związkowych i organizacji pracodawców reprezentowanych w Komisji Trójstronnej na spotkanie, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim 30 października o godz. 13.00.

Przewodniczący Piotr Duda przyjął zaproszenie i weźmie udział w spotkaniu.
Zaproszenie ze strony Prezydenta RP to jeden z efektów zorganizowanej przez związkowców debaty eksperckiej, która odbyła się 10 października w Warszawie. Wzięli w niej udział byli przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, przedstawiciele świata nauki, a także przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP – Jan Lityński, który zadeklarował pod koniec dyskusji, że kancelaria może patronować rozmowom na temat naprawy dialogu w Polsce. – Jeśli chcą tego pracodawcy i pracownicy, kancelaria może być forum, gdzie będzie się prowadziło pierwsze rozmowy - powiedział wówczas Lityński.