Solidarność Wielkopolska - Spotkanie ze studentami
Spotkanie ze studentami
Poniedziałek 8 lutego 2016

2 lutego br. Jarosław Lange spotkał się ze studentami II roku Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu. Takie wizyty w siedzibie wielkopolskiej „Solidarności” to już wieloletnia tradycja. Każdego roku dr Władysław Kusiak organizuje spotkania studentów z instytucjami, które mają wpływ na kształtowanie warunków pracy, m.in. PIP i NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący wielkopolskiej „S” J. Lange wyjaśniał młodym ludziom istotę działania związku zawodowego, zasady współpracy z pracodawcami, mówił o uczestniczeniu Związku w kształtowaniu prawa pracy oraz dialogu społecznego.

Kilkoro studentów, którzy podejmowali już pracę, aby uzupełnić skromny studencki budżet podzieliło się  swoimi doświadczeniami.

b