Solidarność Wielkopolska - Sprawiedliwy rynek pracy
Sprawiedliwy rynek pracy
Poniedziałek 23 lipca 2018

Świadczenie usług na terenie Unii Europejskiej nie będzie już obywało się z pokrzywdzeniem pracowników. Posłowie w Parlamencie Europejskim opowiedzieli się jednoznacznie za tym, by Polak pracujący w Unii zarabiał tyle co obywatel tego kraju. Nastąpił krok naprzód w tworzeniu nie tylko jednolitego ale również sprawiedliwego rynku pracy.

Dyskusja o pracownikach delegowanych od pewnego czasu była punktem zapalnym krajowej dyskusji i podzieliła Polaków. Pracownicy popierali reformę i jej główny postulat równej płacy za równą pracę, dzięki temu zarobią godnie. Natomiast rząd razem z pracodawcami opowiadał się przeciwko tej zasadzie. Zwyciężyła większość, bo ludzie pracujący stanowią niewątpliwie większą część Polski, choć z natury rzeczy słabszą większość w stosunku do możliwości rządu i pracodawców. W ostatecznym rozrachunku wygrali więc pracownicy i jest to wielki sukces również polskich związków zawodowych, które od początku walczyły, zarówno w kraju jak i w instytucjach unijnych, wspólnie za reformą przepisów o pracownikach delegowanych. Warto przypomnieć, że NSZZ „Solidarność” przez swoich ekspertów bezpośrednio zaangażowany był w negocjacje z instytucjami Unii.

Dla przypomnienia, pracownik delegowany to nadal pracownik polskiej firmy, która wysłała go za granicę, gdy jego pobyt w innym państwie UE ma charakter tymczasowy. Pracownik delegowany jest również w zakresie ubezpieczeniowym pozostawiony w kraju siedziby czyli w Polsce.

Najważniejsza zmiana dotyczy stawki płacy. Według nowych zasad Polak jest uprawniony do takich samych stawek, jakie obowiązują na terenie państw członkowskich UE. Zgodnie z aktualnie obowiązującą dyrektywą pracownicy delegowani mają prawo do stawki minimalnej, a więc zyskają na nowelizacji. Zgodnie z nową propozycją w kraju, w którym wykonywana jest praca, powinny być stosowane takie same przepisy w sprawie wynagrodzeń, jak w przepisach krajowych lub powszechnie stosowanych układach zbiorowych - równa płaca za jednakową pracę w tym samym miejscu. Zasada równości tyczyć ma się też agencji pracy tymczasowej.

Na  stosowanie nowych zasad w praktyce należy poczekać jeszcze 2 lata ale już teraz niewątpliwie pracownicy delegowani wygrali.


Biuro Eksperckie KK

Źródło: www.solidarnosc.org.pl