Solidarność Wielkopolska - Stabilne zatrudnienie dzięki „Solidarności”
Stabilne zatrudnienie dzięki „Solidarności”
Poniedziałek 27 kwietnia 2015

31 firm sprzątających, obejmujących swoim zasięgiem 1/3 rynku, podpisało porozumienie dotyczące standardów zatrudniania osób, które będą wykonywać usługi przy realizacji przetargów organizowanych w ramach zamówień publicznych, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Dzięki temu aż 100 tys. pracowników zyska stabilne zatrudnienie. - To bardzo dobra wiadomość, bo zdecydowana większość firm nie stosuje tych standardów - komentuje Piotr Duda, przewodniczący „S”. - Po to Związek walczył o lepsze przepisy, żeby teraz przy przetargach publicznych wymagano zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Oby inni brali z tego przykład! - dodaje.

Przedsiębiorcy zobowiązali się, że przy ofertach przetargowych dla sektora publicznego będą uwzględniać wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowach o pracę z płacą co najmniej minimalną. Ponadto zadeklarowali podejmowanie działań na rzecz ograniczania szarej strefy na rynku pracy oraz stopniowej eliminacji umów cywilnoprawnych. Dodatkowo mają się zaangażować w edukowanie innych uczestników obrotu gospodarczego w celu zapewnienia pracownikom godziwych wynagrodzeń.

Przypominamy, że Związek przez lata zabiegał o zmianę prawa dotyczącego zamówień publicznych, mi.in. z powodu zatrudniania pracowników na podstawie umów śmieciowych przez firmy realizujące publiczne zlecenia. Przedstawiciele „Solidarności”  brali udział w posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej oraz Komisji Gospodarki, które zajmowały się projektem zmian ustawy o zamówieniach publicznych. W czerwcu 2014 r. reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców czyli „S”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club podpisały wspólny apel do rządu w sprawie zmian prawa o zamówieniach publicznych. Pod wpływem nacisków w październiku ub. r. Sejm znowelizował ustawę Prawo zamówień publicznych.

Według nowego prawa przy przetargach publicznych można uwzględnić tzw. klauzule społeczne, dzięki którym m.in. pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamówienia mają być zatrudniani na etat i otrzymywać co najmniej płacę minimalną.

W marcu Najwyższa Izba Kontroli zadeklarowała, że zamierza skontrolować, jak podmioty publiczne dbają o przedstawienie tego rodzaju wymagań, ponieważ z danych dostępnych na rynku wynika, że tylko mniej niż 1 proc. wszystkich udzielonych zamówień publicznych zastosowało klauzule.

hd