Solidarność Wielkopolska - Stocznia Gdańska na listę dziedzictwa
Stocznia Gdańska na listę dziedzictwa
Poniedziałek 23 września 2019
fot. P. Glanert

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała list intencyjny z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawie współpracy. Będzie ona dotyczyć ochrony i rozwoju terenów Stoczni Gdańskiej oraz dalszych działań mających na celu „wpisanie tego dobra na listę światowego dziedzictwa UNESCO”.

– Mając świadomość znaczenia Stoczni Gdańskiej jako miejsca trwale zapisanego w dziejach Polski, Europy i świata, w którym rozegrały się wydarzenia mające kluczowy wpływ na zmiany geopolityczne w ostatnich dekadach XX wieku, gdzie narodziła się „Solidarność”, związek zawodowy i ogromny ruch społeczny, miejsca będącego symbolem obalenia komunizmu, jak też miejsca stanowiącego zabytkowy zespół obiektów ruchomych i nieruchomych, będących wybitnym przykładem dziedzictwa poprzemysłowego (…) strony wyrażają wolę współpracy – czytamy w dokumencie.

www.solidarnosc.gda.pl