Solidarność Wielkopolska - Strajk i demonstracja
Strajk i demonstracja
Niedziela 23 czerwca 2013

- Jest zgoda członków związku na strajk generalny w zakładach pracy i demonstrację w Warszawie – poinformował Piotr Duda, przewodniczący
KK. Manifestacja mogłaby się odbyć w pierwszej dekadzie września.

Komisja Krajowa obradująca 19-20 czerwca br. w Gorzowie Wielkopolskim analizowała obecną sytuację w kraju oraz wyniki referendum ws. wyboru formy protestu.

Zdecydowana większość członków "S" wzięła udział w referendum i opowiedziała się za organizacją ogólnopolskiej manifestacji i strajku generalnego. Na dzień wczorajszy wyniki są następujące: uprawnionych do głosowania było blisko 680 tys. członków Związku. Do 19 czerwca w referendum udział wzięło 493 587 osób. Co na ten moment stanowi – 72,59 proc. uprawnionych. W Regionie Dolny Śląsk trwa głosowanie, które zakończy się w do końca czerwca. Zakładamy, że ogólna frekwencja wyniesie ponad 80 proc. członków Związku.

Na pierwsze pytanie dot. udziału w strajku w zakładzie pracy, na tak odpowiedziało – 415 243 osób, co stanowi 84,12 proc. biorących udział w głosowaniu.
Na drugie pytanie dot. udział w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie, na tak odpowiedziało – 427 215 osób, co stanowi 86,55 proc. Biorących udział w głosowaniu.
Przy okazji referendum wypowiedziało się blisko 153 tys. osób niezrzeszonych.

- Jest zgoda na strajk generalny, jest zgoda na demonstrację, to jest tylko kwestia dni, gdy będziemy informować o dalszych krokach – powiedział przewodniczący, który otrzymał pełnomocnictwo KK i prezydium sztabu protestacyjnego do przygotowania harmonogramu działań związku, a także do rozmów z Forum Związków Zawodowych i OPZZ w celu powołania krajowego sztabu protestacyjnego.

- Z nimi będziemy ustalać też kolejne scenariusze- zaznaczył Duda - Na pewno nie będzie to demonstracja jednodniowa. Może być tak, że będzie w tych dniach i strajk, i demonstracja, a może być tak, że będzie najpierw demonstracja, później strajk, bo szykujemy się na długą drogę do odsunięcia tego rządu od władzy. Formuła funkcjonowania tego rządu liberalnego PO i PSL - wyczerpała się, z nimi nie mamy zamiaru już rozmawiać.- wyjaśnił szef „Solidarności”.

Zapowiedział, że jeżeli zapadnie decyzja o strajku generalnym, to zgodnie z prawem najpierw zostanie przeprowadzone referendum strajkowe nie tylko wśród członków "S", ale także wśród wszystkich załóg w kraju. Według związkowców wprowadzone przez Sejm zmiany dotyczące uelastycznienia czasu pracy są skandaliczne i nie służą zatrudnieniu. Pracodawcy są ze zmian zadowoleni, uważają je za krok w dobrym kierunku, choć niewystarczający.
Uchwalona w miniony czwartek przez Sejm nowelizacja kodeksu pracy pozwala na wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy. Nowe przepisy przewidują, że roczny okres rozliczeniowy mógłby być stosowany, "jeżeli jest to uzasadnione przyczynami
obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy".

Podczas briefingu w Gorzowie przewodniczący poinformował również, że Solidarność popiera starania o referendum ws. sześciolatków i projekt Pis dotyczący zmian w konstytucji związanych z przeprowadzaniem referendów.

Komisja Krajowa składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom Związku biorącym udział w głosowaniu, a także naszym Koleżankom i Kolegom z Regionów, organizacji zakładowych i międzyzakładowych pracującym przy przeprowadzeniu referendum.Dłuższy okres rozliczeniowy
Piotr Duda: Trzeba jasno stwierdzić, że koalicja rządząca i przedsiębiorcy, zawiązując antypracowniczy sojusz, systematycznie ograniczają cywilizacyjny dorobek polskiego prawa pracy. Ta nowelizacja łamie wszelkie ratyfikowane przez Polskę konwencje i umowy międzynarodowe. To sprawia, że dzisiaj jesteśmy bliżej chińskiego niż europejskiego modelu gospodarki, a polscy pracownicy stają się stroną jeszcze słabszą.
Jest tylko jedna droga. Ten chory rząd trzeba zmienić, a lepsze warunki pracy wywalczyć.

Kk