Solidarność Wielkopolska - Strategia skierowana na młodych
Strategia skierowana na młodych
Poniedziałek 27 lipca 2015

Dbałość o zapewnienie młodym ludziom właściwego rozwoju zawodowego i osobowościowego oraz pomoc w znalezieniu drogi zawodowej i zaangażowania społecznego - to zagadnienia, którym niemieckie związki zawodowe zrzeszone w centrali DGB poświęcają dużo uwagi.

Na temat sytuacji młodych związkowców w Polsce i u naszych zachodnich sąsiadów członkowie Sekcji Młodych rozmawiali z prof. Martinem Allespach, dyrektorem Europäischen Akademie der Arbeit - EAdA (Europejska Akademia Pracy) we Frankfurcie nad Menem. 

Prof. M. Allespach przyjechał do Poznania „na przesłuchanie” kandydatów, którzy w tym roku zdecydowali się aplikować o roczne studia na frankfurckiej uczelni. Celem studiów przeznaczonych dla młodych członków Związku jest wykształcenie kompetencji w zakresie: prawa pracy, polityki społecznej, ekonomii i gospodarki, organizacji i zarządzania oraz technik negocjacji. W każde z wymienionych zagadnień wplecione są elementy etyki.

Polskich związkowców interesowało przede wszystkim, jak jest postrzegana rola młodych ludzi dopiero przygotowujących się do rozpoczęcia pracy i działalności społecznej w strukturze związku oraz strategia działania DGB.

W Niemczech głos młodych zaczął być zauważalny w latach kryzysu lat siedemdziesiątych. Powstałe wówczas młodzieżówki zdecydowały się na zorganizowanie strajków oraz innych akcji propagandowych i informacyjnych. Dzięki determinacji i umiejętności sprecyzowania swoich żądań uzyskali wpływ na zmiany prawa i możliwość decydowania o swoich sprawach – wyjaśniał prof. M. Allespach.

W Niemczech, podobnie jak w Polsce, związek się starzeje. Jego rozwój i pozyskiwanie nowych, szczególnie młodych, członków wymaga starannie opracowanej strategii. W DGB czuwa nad tym 10-12 osobowy zespół socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów współpracujących na stałe ze związkiem, którzy analizują i prognozują zmiany sytuacji gospodarczej, ekonomicznej i społecznej w kraju i w tym kontekście opracowują długofalową strategię działania związku. Materiał ten stanowi podstawę podejmowania decyzji przez władze organizacji. Na jego podstawie wyznaczane są 2-3 podstawowe cele do realizacji w 4-letniej kadencji.

Związki zawodowe są w Niemczech największymi organizacjami skupiającymi młodych ludzi, którzy działają na wszystkich poziomach ich struktury. Przygotowują się oni do pełnienia różnych funkcji, m.in. podczas studiów w Akademii Pracy.