Solidarność Wielkopolska - Stres w pracy zabija
Stres w pracy zabija
Poniedziałek 24 listopada 2014
fot. Wojciech Obremski

Z powodu chorób układu krążenia – zawałów i udarów mózgu – Polacy umierają 10 razy częściej niż Francuzi. Jednym z głównych czynników prowadzących do zgonów jest stres w pracy. O tym alarmowano podczas X Forum Akademickiego „Solidarności”.

Gospodarzem jubileuszowego forum czyli dorocznego spotkania reprezentantów komisji zakładowych „Solidarności” z 21 uczelni akademickich z całej Polski była Komisja Zakładowa Uniwersytetu Łódzkiego. Tegoroczne forum poświęcone było zagadnieniom BHP i wpływowi stresu w pracy na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników oraz negocjacjom zbiorowy w UE i Polsce.

Dr Dorota Mereczko z Zakładu Psychologii Pracy współpracującego z „Solidarnością” Instytutu Medycyny Pracy, zajęła się problemem stresu na uczelniach. Z badań wynika, że spośród badanych nauczycieli akademickich tylko u 12 proc. stres podnosi jakość pracy, natomiast aż u 87 proc. ją obniża. Międzynarodowe badania nauczycieli wskazują, że szczególnie stresującymi czynnikami są: brak czasu na wykonanie całej pracy, biurokracja, nieustanne reformy i kontrole oraz poczucie niedocenienia poprzez kiepskie wynagrodzenie. W polskich badaniach źródeł stresu w środowisku akademickim wskazuje się na brak środków na badania i konferencje, narzucenie rywalizacji wśród współpracowników, zbyt dużą liczbę słuchaczy i poczucie zbyt małego wpływu na funkcjonowanie instytucji, a także atmosferę pracy. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2005 r. podała, że 22 proc. zaburzeń stanu zdrowia w UE (i 60 proc. traconych dni roboczych!) było skutkiem stresu zawodowego, a koszty stąd wynikające to ponad 20 mld euro. Dr Mereczko podała też stronę internetową, na której możemy znaleźć opracowane przez Instytut Medycyny Pracy we współpracy z NSZZ „S” narzędzie badania stresu: www.diagnoza.psychostreswpracy.pl

 

www.tygodniksolidarnosc.com