Solidarność Wielkopolska - Studia z rabatem dla członków „S”
Studia z rabatem dla członków „S”
Poniedziałek 8 października 2018

Wydział Prawa i Administracji UAM zaprasza na Studia Podyplomowe Prawa Pracy.

Problematyka studiów obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu Pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz europejskiego prawa pracy i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zajęcia w ramach studiów prowadzą profesorowie Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego UAM oraz przedstawiciele praktyki prawniczej (Sądu Najwyższego, ubezpieczeń społecznych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy).

Studia trwają dwa semestry, od października do czerwca. Zajęcia (raz w miesiącu: sobota i niedziela) prowadzone będą w formie wykładów i konsultacji umożliwiających słuchaczom zgłaszanie pytań i wątpliwości.

Zakwalifikowanie na Studia następuje po złożeniu następujących dokumentów:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe - nie wypełniać pismem odręcznym (do pobrania ze strony internetowej)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskie, inżynierskie, licencjackie)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • zobowiązanie do pokrycia kosztów kształcenia w ratach - (napisane samodzielnie - brak wzoru). Roczna wysokość czesnego 3.500 zł (możliwość płatności  w  2 ratach: pierwsza - listopad 2018 r., druga - styczeń 2019 r.). Dodatkowe opłaty: świadectwo - 30 zł.

Uwaga! Członkowie „Solidarności” płacą 10% mniej.

Termin składania dokumentów do 20 października br. 

Zgłoszenia przesyłać wyłącznie pocztą na adres Wydział Prawa i Administracji ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań /pok.316/.

Informacje dotyczące rekrutacji:
https://prawo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe/strona-glowna/studia-podyplomowe-prawa-pracy