Solidarność Wielkopolska - Styczeń miesiącem edukacji pracowniczej
Styczeń miesiącem edukacji pracowniczej
Piątek 21 stycznia 2022

Akcja Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” w ramach ETUC Youth

Poziom edukacji w zakresie praw pracowniczych rzutuje na naszą codzienność nie tylko w sferze zawodowej, ale też prywatnej. Zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy tymi dwiema sferami jest kluczowe dla naszego zdrowia i ogólnego zadowolenia z życia. Właśnie dlatego Krajowa Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” postanowiła poprowadzić kampanię edukacyjną dotyczącą spraw pracowniczych oraz mitów i faktów dotyczących związków zawodowych. Akcja jest realizowana w ramach szerszego projektu młodzieżowego komitetu ETUC Youth (Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych), którego KSM jest częścią.

KSM aktywna w ETUC Youth

ETUC posiada Komitet Młodzieży złożony z młodych przedstawicieli wszystkich organizacji stowarzyszonych ETUC, w tym NSZZ „Solidarność”. Krajowa Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” jest częścią Komitetu i brała aktywny udział w tworzeniu i realizacji tej ogólnoeuropejskiej kampanii edukacyjnej.

Materiał powstał dzięki Komitetowi Młodych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

Film edukacyjny przygotowany w ramach kampanii można obejrzeć na:  www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/21031-styczen-miesiacem-edukacji-pracowniczej-akcja-krajowej-sekcji-mlodych-nszz-solidarnosc-w-ramach-etuc-youth 

Krajowa Sekcja Młodych NSZZ "Solidarność"