Solidarność Wielkopolska - Świadczenia dla dzieci – ważne terminy
Świadczenia dla dzieci – ważne terminy
Poniedziałek 27 sierpnia 2018

Już za tydzień dzieci wracają po wakacjach do szkoły. Wielu rodziców już rozpoczęło zakupy wszystkich potrzebnych artykułów szkolnych. Od tego roku na ten cel rodzice otrzymają jednorazowe świadczenie ,,Dobry start”, czyli popularne 300+. Program zakłada wypłatę jednorazową 300 zł na rok na wyprawkę dla ucznia. Świadczenie to przysługuje rodzicom na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20. roku życia, lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Pieniądze zostają przyznane na wniosek, niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek można złożyć online za pośrednictwem rządowej platformy "Empatia" - www.empatia.mrpips.gov.pl,  przez stronę swojego banku lub w wersji papierowej w ośrodku pomocy społecznej.

Osoby, które złożyły wniosek w lipcu i sierpniu otrzymają wypłatę świadczenia do końca września. Pozostali  w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ale uwaga, na złożenie dokumentów jest czas do 30 listopada.

Teraz też jest czas, by złożyć wniosek 500+ na kolejny okres świadczeniowy - od 1 października do 30 września kolejnego roku, co oznacza, że każdego roku trzeba złożyć nowy wniosek o 500+. Formularze wniosków o 500 plus oraz sposób ich składania w 2018 roku nie zmieniają się. Wprowadzona w zeszłym roku nowelizacja przepisów ujednoliciła jedynie terminy składania wniosków o różne świadczenia pieniężne: 500+, świadczenia rodzinne i wsparcie z funduszu alimentacyjnego. Zmiany te są aktualne także w tym roku.

Aby zachować ciągłość wypłat, trzeba złożyć wniosek w odpowiednim terminie. Obowiązują dwa terminy, od których urzędy zaczną przyjmować nowe wnioski o 500 plus w 2018 r.: od 1 lipca można składać wniosek o 500 plus online, a od 1 sierpnia w formie papierowej (osobiście lub listownie).

Prawidłowo wypełniony wniosek o 500+ złożony do końca sierpnia to gwarancja, że pieniądze za październik otrzymamy do 31 października. Późniejsze złożenie wniosku wydłuży czas oczekiwania na wypłatę 500+.

AD