Solidarność Wielkopolska - Święto radości i chluby narodowej
Święto radości i chluby narodowej
Poniedziałek 12 września 2011

Mszą św. w kościele oo. Dominikanów oraz złożeniem kwiatów przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r. wielkopolska „S” uczciła 31 rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. W uroczystości wzięły udział liczne poczty sztandarowe organizacji zakładowych „S” i związków kombatanckich. Wśród oficjalnych gości byli m.in. wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski, wojewoda wielkopolski Piotr Florek, marszałek Marek Woźniak oraz zastępca prezydenta Poznania Tomasz Kayser.

- Zwycięstwo Sierpnia było możliwe dzięki fenomenowi jedności wszystkich Polaków. Trzeba o tym ciągle pamiętać. Szczególnie 31 sierpnia musimy być razem, odłożyć urazy, nie można dopuścić do gwizdów, opluwania, gniewu i nienawiści. 31 sierpnia to czas radości i jedności, czas w którym powinniśmy być dumni z tego, co zdarzyło się przed 31 laty - mówił Jarosław Lange, przewodniczący wielkopolskiej „S” .

Odnosząc się do trwającej kampanii wyborczej i powtarzających się w tym kontekście sugestii, że czas zwinąć sztandar „S” oraz pytań o polityczne zaangażowanie Związku, zacytował słowa Jana Pawła II skierowane do związkowców „Solidarności” w listopadzie 1983 r.: - Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele i wszyscy inni oczekują pomocy w obronie swoich słusznych spraw. Tam nie może zabraknąć „Solidarności”.

         I nie zabraknie! – zapewnił J. Lange, kończąc swoje wystąpienie.

 

Szachy dla „Solidarności”

Dla upamiętnienia rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych każdego roku w sierpniu w poznańskim klubie „Raszyn” rozgrywany jest Szachowy Turniej Solidarności w grze błyskawicznej, organizowany przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” i posła Dariusza Lipińskiego.

W tegorocznym turnieju rozegranym już po raz 19. wzięło udział 35 zawodników. Na dystansie 13 rund (po 5 min. każda) zwyciężył arcymistrz Włodzimierz Schmidt (11,5 pkt) przed mistrzami międzynarodowymi Klaudiuszem Urbanem (11 pkt) i Krzysztofem Żołnierowiczem (9,5 pkt).

 

Parada motocyklowa

27 sierpnia blisko 200 motocyklistów prowadzonych przez przewodniczącego ZR Jarosława Lange przejechało ulicami Poznania. IV Parada Motocyklowa „Solidarności” wystartowała sprzed krzyży upamiętniających Ofiary Poznańskiego Czerwca 1956 r., by po ok. godzinie powrócić w to samo miejsce, gdzie czekała na nich wojskowa grochówka z kotła.

Impreza organizowana przez wielkopolską „Solidarność” w kolejne rocznice powstania Związku stała się już w Poznaniu tradycją. 

- Chcemy, aby ta rocznica była obchodzona radośnie, bo przecież powstanie „Solidarności”, które przyniosło upadek reżimu komunistycznego, to okazja do wielkiego świętowania - mówił J. Lange.

 

Odznaczenia niezłomnych

W rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia działaczom opozycji demokratycznej. Janusz Pałubicki przywódca podziemnej „Solidarności”, b. przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, natomiast Anna Grzymisławska odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

bn