Solidarność Wielkopolska - Szanuję siebie – zatrudniam legalnie
Szanuję siebie – zatrudniam legalnie
Poniedziałek 10 czerwca 2019

W mediach rozpoczęła się kampania promująca ogólnopolski program informacyjno-edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy z obszaru legalności zatrudnienia. Projekt został zapoczątkowany w 2017 r., a jego zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników – ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy.

Celem kampanii „Zatrudniam legalnie” jest walka z szarą strefą. To uświadomienie pracodawcom i pracownikom tego, że to nie możliwość, tylko obowiązek zatrudniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Potrzebę realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej uzasadniają doświadczenia z działalności kontrolno-nadzorczej PIP dotyczącej legalności zatrudnienia. Wpisują się one w ogólny kontekst działań służb publicznych, ukierunkowanych na zwalczanie zjawisk i procesów ekonomicznych, które określa się mianem szarej strefy gospodarki. Wyniki kontroli PIP prowadzonych w tym obszarze zagadnień wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy.

Nie istnieją oficjalne statystyki wskazujące, ile osób pracuje bez podpisanej umowy. Szacuje się natomiast, że nawet w co piątym przedsiębiorstwie ludzie pracują na czarno. 17 proc. nie ma opłacanych składek przez pracodawcę do ZUS. Są jednak inne statystyki, które pokazują, że nawet co trzeci pracownik nie posiada umowy. Jeszcze inne podają, że w kontrolowanych przez PIP zakładach pracy co ósma osoba nie miała umowy oraz ubezpieczenia.

Przez tę kampanię PIP z jednej strony deklaruje pomoc prawną i informacyjną tym, którzy chcą zatrudniać pracowników, a nie wiedzą jak to zrobić, z drugiej strony propaguje postawę, w której legalne zatrudnienie jest standardem na wolnym rynku - zatrudniając legalnie jestem profesjonalistą i mam czyste sumienie.

AD