Solidarność Wielkopolska - Szlakiem męczeńskiej śmierci ks. Jerzego
Szlakiem męczeńskiej śmierci ks. Jerzego
Poniedziałek 13 listopada 2017

19 października br. - już po raz piętnasty - wrzesińska „Solidarność” zorganizowała pielgrzymkę szklakiem męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Trasa wiodła  sprzed kościoła p.w. św. Braci Męczenników w Bydgoszczy - gdzie po raz ostatni ks. Jerzy odprawił Mszę św.,  przez Górsk – miejsce uprowadzenia kapłana, oraz zaporę wodną pod Włocławkiem - gdzie zmasakrowane ciało księdza wrzucone zostało do Wisły. Złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy w każdym z tych miejsc towarzyszyła chwila zadumy i modlitwa za Ojczyznę.

Pielgrzymowanie zakończyliśmy Mszą św. w Sanktuarium M.B. Pocieszenia w Biechowie. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji pielgrzymki składamy wrzesińskiemu radnemu Grzegorzowi Dobrosielskiemu.

Teresa Piskorż, przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Wielkopolska