Solidarność Wielkopolska - Szukamy przyjaznych pracodawców
Szukamy przyjaznych pracodawców
Poniedziałek 23 maja 2011

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczyna czwartą edycję Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Akcja organizowana przez Związek pod patronatem Prezydenta RP od kilku już lat promuje dobre praktyki współpracy pracodawcy ze związkiem zawodowym.

Wielokrotnie „S” powtarza, że akcje protestacyjne są ostatecznością, a postawy konfrontacyjne nasilają konflikty, utrudniając jakiekolwiek porozumienie. Najwięcej do stracenia mają zawsze pracownicy, ale pracodawcy także na tym nie zyskują. Tymczasem autentyczny dialog pracodawcy ze związkiem zawodowym służy rozwojowi firmy i osiąganiu jak najlepszych zysków. Leży to w interesie zarówno pracodawców, jak i pracowników. To prawdy oczywiste, ale warto i trzeba je przypominać.

Zgłoszenia do Akcji Certyfikacyjnej może dokonać podstawowa jednostka organizacyjna NSZZ „S” działająca w zakładzie pracy lub – przy jej poparciu – zarząd przedsiębiorstwa. Rozpatrywane będą przez Komisję Certyfikacyjną, na czele której stoi przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda, a w skład jej wejdą m.in.: przedstawiciel Prezydenta RP, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, członek KK NSZZ „S”. Warto przypomnieć, że laureaci mają prawo do korzystania z Certyfikatu przez 3 lata, po czym mogą ponownie zabiegać o jego przyznanie.

Do konkursu można zgłosić przedsiębiorstwa i firmy, które swoimi działaniami wpisują się w wartości propagowane przez „Solidarność”. Chodzi głównie o preferowanie stałego zatrudnienia, przestrzeganie prawa i standardów pracy oraz zapewnienie pracownikom możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych. Upowszechnianie takich wzorców pomaga pracownikom, daje przykład pracodawcom, pokazuje właściwy kierunek rozwoju przedsiębiorstw i całego kraju.

Certyfikat jest wyrazem uznania związku zawodowego dla pracodawców doceniających znaczenie budowania partnerskich relacji w miejscu pracy.

- - - - -

Zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2011 r. pod adresem: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk z dopiskiem „Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną: certyfikat@solidarnosc.org.pl

Regulamin konkursu, wzory ankiet zgłoszeniowych, szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.solidarnosc.org.pl