Solidarność Wielkopolska - Ta poprawka jest oszustwem
Ta poprawka jest oszustwem
Poniedziałek 14 kwietnia 2014

Przyjęcie przez senacką komisję polityki społecznej i rodziny poprawki zgłoszonej przez senatora PO Jana F. Libickiego, realizującej zapowiedź Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Władysława Kosiniaka-Kamysza, wiąże waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych ze wzrostem płacy minimalnej i jest ewidentnym oszustwem wobec tych opiekunów – pisze przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda w apelu skierowanym do senatorów RP.

„Ta poprawka niweczy wieloletni dorobek związków zawodowych, organizacji pracodawców i kolejnych, rządów rozmontowując system płacy minimalnej.

W 2002 roku wspólnie doprowadziliśmy do przyjęcia ustawy, tworząc nową kategorię „płacę minimalną”, wolną od tzw. podwieszek, czyli różnych świadczeń finansowanych przez budżet, których waloryzacja była uzależniona od obowiązującego wówczas najniższego wynagrodzenia. Dzięki temu płaca minimalna mogła zostać uwolniona, a jej wzrost nie obciążał budżetu, wręcz przeciwnie był źródłem jego wzrostu. 

Jeśli Senat przyjmie ustawę z poprawką senatora Libickiego, co przy obecnej arytmetyce senackiej jest wręcz pewne, płaca minimalna będzie obciążona wielosetmilionową podwieszką. Spowoduje to, że płaca minimalna nie będzie istotnie rosła, a wręcz przeciwnie, należy się spodziewać zamrożenia jej wysokości. Tym samym świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci nie tylko nie będzie właściwie waloryzowane, a wręcz przeciwnie jego wartość realna będzie spadać.

Takie rozwiązanie niestety wpisuje się w politykę tego rządu i tej koalicji rządzącej, swoimi decyzjami skłócającego kolejne środowiska, tym razem konfrontując ubogich pracujących i środowiska osób niepełnosprawnych. 

„Solidarność” apeluje do senatorów o nieuwzględnianie poprawki komisji i powiązanie waloryzacji świadczeń wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, którego wzrost zależny jest od stanu gospodarki, a nie przetargu politycznego”.