Solidarność Wielkopolska - To było ważne i potrzebne świadectwo
To było ważne i potrzebne świadectwo
Poniedziałek 26 sierpnia 2019
fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda wystosował do abp. Marka Jędraszewskiego list otwarty, w którym dziękuje za „odważne i prawdziwe słowa oceniające szerzącą się w naszym kraju ideologię LGBT+”.

Umiłowany Księże Arcybiskupie!

Serdecznie dziękuję w imieniu własnym, ale też jak myślę, większości członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, za odważne i prawdziwe słowa oceniające szerzącą się w naszym kraju ideologię LGBT+. To było niezwykle ważne i potrzebne świadectwo.

Spotkało za to Waszą Ekscelencję mnóstwo ataków nienawiści, oszczerstw i gróźb. Szczególnie poraża poziom manipulacji i nadinterpretacji niektórych liberalnych mediów. Jednak w tej ważnej i trudnej próbie może Ksiądz Arcybiskup liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Tak jak NSZZ Solidarność zawsze może liczyć na wsparcie Waszej Ekscelencji w swoich działaniach, np. w przypadku ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. 

Wściekły atak aktywistów LGBT+ dowodzi, jak trafnych słów Ksiądz Arcybiskup użył. Jak precyzyjnie nazywając tę ideologię neomarksizmem, obnażył jej mechanizm, sposób myślenia i działania. Jeszcze raz serdecznie za to dziękuję.

Kończąc, pozwolę sobie przypomnieć słowa jakie zamieściliśmy w laudacji, wręczając Waszej Ekscelencji tytuł „Człowieka Roku 2017 Tygodnika Solidarność”:

„Za wierność ewangelicznej nauce Chrystusa, upominanie się o godność człowieka w życiu społecznym oraz odwadze w wypełnianiu kapłańskiej posługi”.

Dzisiaj te słowa są jeszcze bardziej aktualne.

Szczęść Boże, Księże Arcybiskupie.


z wyrazami wdzięczności
Piotr Duda