Solidarność Wielkopolska - Tradycyjnie i nowocześnie
Tradycyjnie i nowocześnie
Piątek 20 grudnia 2019

W tym roku uroczystym prologiem świętowania 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego była ceremonia pochówku prochów pułkownika Wincentego Wierzejewskiego i jego małżonki Winifredy Mary Wierzejewskiej na poznańskim Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Powstaniec Wielkopolski i współtwórca skautingu wrócił po latach do ojczyzny z Wielkiej Brytanii, by 18 grudnia spocząć w panteonie wybitnych Wielkopolan. Po uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Józefa na Wzgórzu św. Wojciecha, tuż przed złożeniem prochów Zmarłych do grobu nad cmentarzem przeleciał samolot typu Fokker D.VII, a dokładnie jedna z trzech jego replik tworzących Wielkopolską Eskadrę Niepodległości.

Wincenty Wierzejewski (ur. W 1889) był oficerem Wojska Polskiego, współtwórcą skautingu i harcerstwa w Poznaniu i Wielkopolsce, założycielem i komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego - zbrojnej konspiracji przygotowującej Powstanie Wielkopolskie.

Po odzyskaniu niepodległości nadal działał w harcerstwie, pozostał również w wojsku. W 1939 roku został zmobilizowany i przydzielony do Sztabu Głównego, z którym opuścił kraj, udając się do Wielkiej Brytanii, gdzie brał udział w tworzeniu I Brygady Strzelców w 1 Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie stacjonującym w Szkocji. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji. Zmarł 8 września 1972 r. w Leeds.