Solidarność Wielkopolska - Trzeba walczyć o prawdę
Trzeba walczyć o prawdę
Poniedziałek 23 grudnia 2013

Mocnym akcentem rozpoczęły się w Regionie Wielkopolska obchody 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 11 grudnia w wypełnionej po brzegi sali kina „Rialto” odbył się premierowy pokaz filmu „Pod opieką operacyjną”, poświęconego Piotrowi Majchrzakowi, jednej z Ofiar stanu wojennego w Poznaniu.

Twórcy filmu przez 3 lata towarzyszący rodzinie Piotra, m.in. w trakcie procesów sądowych, podkreślają poczucie bezradności wobec machiny wymiaru sprawiedliwości. - Jest to uczucie wspólne dla wielu rodzin, które straciły bliskich i nie mogą doczekać się wskazania i ukarania winnych - mówi reżyser Anna Piasek-Bosacka.

Film pokazuje, jakie jest zdanie rodziny i jakie są fakty w tej sprawie. Rodzina jest pewna, że Piotr został śmiertelnie pobity przez zomowców, chociaż nie potwierdziło tego żadne śledztwo.

W pokazie uczestniczyli rodzice i bracia Piotra. Dziękowali wszystkim, którzy wówczas w tym tragicznym czasie byli przy nich i dodawali sił, oraz tym, którzy trwają przy nich dotychczas i wspierają w dociekaniu prawdy i sprawiedliwości.

Piotr Majchrzak był uczniem Technikum Ogrodniczego w Poznaniu. 11 maja 1982 r. szedł ulicą Fredry w centrum Poznania z wpiętym w ubranie opornikiem. Zatrzymali go funkcjonariusze ZOMO. Został dotkliwie pobity. Zmarł w szpitalu 18 maja 1982 r. na skutek rozległych obrażeń czaszki, nie odzyskawszy przytomności. Miał 19 lat.

13 grudnia w kościele oo. Dominikanów - ostoi poznańskiej opozycji w latach 80. - została odprawiona Msza św., po której złożono kwiaty przed tablicą pamiątkową znajdującą się w krużgankach klasztoru, zawierającą nazwiska: Wojciecha Cieślewicza, Piotra Majchrzaka, o. Honoriusza Kowalczyka, Jerzego Karwackiego i Jana Ziółkowskiego – pięciu ofiar stanu wojennego w Poznaniu.

Dalsze uroczystości odbywały się przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. Było ponuro i zimno, zebrani ogrzewali się przy koksownikach rozstawionych na placu przed pomnikiem.

Jarosław Lange w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że w ostatnich latach wzrosła liczba osób uważających decyzję Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego o wprowadzeniu stanu wojennego za uzasadnioną. W tym kontekście przypomniał nazwiska tych, którzy wówczas w naszym Regionie zostali zabici przez funkcjonariuszy ZOMO lub milicji.

W całej Polsce śmierć poniosło wówczas ponad 90 osób i tylko w nielicznych przypadkach udało się ukarać winnych. W samej Wielkopolsce internowano i uwięziono prawie pół tysiąca ludzi. Wolność w wymiarze narodu i każdego z nas trzeba budować na prawdzie - powiedział szef wielkopolskiej „Solidarności”.

Jesteśmy tutaj, aby pokazać, że młodzi ludzie pamiętają o tym, co wydarzyło się 13 grudnia 1981 r. Represje stanu wojennego dotknęły również studentów. NZS zostało zdelegalizowane, a wielu naszych starszych kolegów wyrzucono z uczelni - mówił Mateusz Dworek, przemawiający w imieniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, urzędów i   instytucji samorządowych oraz organizacji zakładowych „S” złożyli kwiaty przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r., a studenci ułożyli ze zniczy napis "13 grudnia - Pamiętamy".

Uroczystości rocznicowe zorganizowały też oddziały terenowe wielkopolskiej „Solidarności”. W Lesznie po uroczystym posiedzeniu Rady Oddziału złożono kwiaty przed tablicą „Solidarności” i Głazie 1980. Wieczorem w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się projekcja filmu „Tak się nie godzi ... Opowieść o Piotrze Bednarzu” oraz manifestacja na Rondzie Solidarności.

Śremska „Solidarność” zorganizowała obchody w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie. Uczniowie mogli również obejrzeć wystawę „Wspomnienia PRL-u" oraz porozmawiać z działaczem podziemnej „S” Grzegorzem Kaczmarkiem i zobaczyć film „Śmierć jak kromka chleba”. Przed  tablicą pamiątkową przy Alei „Solidarności” złożono kwiaty i znicze.

W pilskim kościele p.w. Św. Rodziny odprawiona została Msza św. w intencji Ofiar stanu wojennego. Jej uczestnicy złożyli kwiaty  przy  pamiątkowej  tablicy na Rondzie  Solidarności.

b